Nadzorne kamere ribičkih plovila korak bliže zahval­jujući Stranci za životinje


16 ožujka 2021

Kako bi se borila protiv prilova dupina, morskih ptica i ostalih osjetljivih životinjskih vrsta i zaustavila ilegalno odbacivanje komercijalno neprivlačnih riba, Stranka za životinje želi koristiti kamere na ribarskim plovilima. U tu svrhu stranka je prošli tjedan predala ovaj prijedlog Europskom parlamentu. „Bolja kontrola je u interesu populacija riba i svih životinja u moru, a u konačnici i u interesu samih ribara“, rekla je europarlamentarka Anja Hazekamp iz nizozemske Stranke za životinje.

Procjenjuje se da deseci tisuća dupina i više od dvjesto tisuća morskih ptica svake godine umiru kao „prilov“ u ribarskim mrežama. Također, prema službenom savjetodavnom tijelu Europske komisije (STECF), riba koja je prejeftina ili premala i zbog toga donosi manje novca i dalje se odbacuje u velikoj mjeri, iako je to zabranjeno od 2016. godine. Te je godine nametnuta obveza da se i ove „komercijalno neprivlačne“ ribe iskrcaju. Da bi se to nadoknadilo, ukupne ribolovne mogućnosti povećane su do 50%. U praksi, velik dio ulovljene ribe i dalje nestaje neregistriran u moru.

Morate prihvatiti kolačiće prije nego što možete pogledati ovaj video

Doprinos europarlamentarke Anje Hazekamp iz Nizozemske stranke za životinje raspravi o europskoj uredbi o kontroli ribarstva prošlog tjedna.

Prekomjerni ulov i ilegalni ispust
Prema istraživanju Sveučilišta Wageningen, velika većina ulovljene ribe koja se baci natrag u more to ne preživi. Kao rezultat, populacije riba su pod ogromnim pritiskom, a europski sustav ribljih kvota je pred slomom, upozorava STECF. Na primjer, kolaps populacije bakalara u Sjevernom moru stručnjaci izravno povezuju s ovom praksom. Na primjer, organizacija za zaštitu okoliša Our Fish primijetila je 2018. da u Ujedinjenom Kraljevstvu (tada članici EU-a) nije iskrcan bilo kakav „neželjeni“ bakalar, dok su ribari i te godine dobili 5.200 tona dodatnih ribolovnih mogućnosti kako bi spriječili iskrcavanje „neželjenih“ i nadoknaditi ribu. Međunarodno vijeće za istraživanje mora također procjenjuje da se u stvarnosti lovi daleko više bakalara nego što je prijavljeno.

Stoga je Stranka za životinje podnijela prijedlog za uspostavljanje nadzornih kamera na ribarskim brodovima radi provjere pouzdanosti podataka o ulovu, nadzora nad ilegalnim odbacivanjem „komercijalno neprivlačne“ ribe i praćenja ulova ranjivih vrsta. To omogućuje mapiranje na kojim je područjima šansa za ulov najveća. Područja u kojima žive dupini, morske ptice i kornjače mogu se tada zatvoriti za rizične ribolovne aktivnosti ili se mogu poduzeti druge mjere za smanjenje prilova u tim područjima.

Zaštita privatnosti posade
„Naravno, nadzor mora biti u skladu sa svim pravilima na polju privatnosti i obrade osobnih podataka“, naglašava Hazekamp. Stranka za životinje stoga je predložila da se nadzor kamere ograniči na one dijelove broda gdje se ulovljena riba donosi na brod, rukuje i skladišti. Stranka također želi da video sustavi ne snimaju zvuk, tako da je posadi pravo na privatnost zajamčeno u svakom trenutku.