Doorbraak in bescherming natuur, oceanen, walvissen en dolfijnen


17 juni 2021

Afgelopen week stemde het Europees Parlement vóór ambitieuze plannen om de natuur te beschermen en te herstellen. Voor herstel van biodiversiteit, de bescherming van oceanen en bossen en erkenning van ecocide – de vernieling of grootschalige beschadiging van ecosystemen – als internationale misdaad. In 2030 moet dertig procent van alle land- en zeegebieden worden beschermd, aldus het Parlement. Hard nodig, volgens Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren: ‘Maar liefst 1 miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd.’ Zij schreef mee aan de plannen en riep met succes op tot onder andere het beschermen van oerbossen tegen kap voor biomassa en tot het handhaven van een wereldwijd verbod op de walvisjacht.

De plannen maken deel uit van een rapport over de Europese biodiversiteitsstrategie. Dat benadrukt dat ontbossing, klimaatverandering, grootschalige landbouw en handel in wilde dieren niet alleen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. “We kunnen het risico op pandemieën drastisch verkleinen door schadelijke menselijke activiteiten tot een minimum te beperken. Het voorkomen van een pandemie kost honderd keer minder dan het bestrijden ervan,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp daarover.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Korte animatie van de Britse kunstenaar Steve Cutts over de relatie tussen het ontstaan van pandemieën en het verlies aan natuur en biodiversiteit door menselijke activiteiten.

Natuurgebieden en bossen
Om de natuur te beschermen, mag er volgens een meerderheid van de Europarlementariërs geen toestemming meer worden gegeven voor schadelijke industriële activiteiten en de aanleg van nieuwe wegen en vliegvelden in en nabij natuurgebieden.

Ook moeten de huidige EU-regels voor hernieuwbare energie worden herzien om ze in lijn te brengen met de natuurbeschermingsdoelen. Die oproep kwam mede op initiatief van Hazekamp tot stand: "We zien dat de huidige EU-regels ertoe leiden dat de weinige Europese oerbossen die er nog zijn, worden ingezet als fabriek voor houtpellets. Daar is niks duurzaams aan; het is desastreus voor de biodiversiteit en zorgt ook nog eens voor een enorme CO2-uitstoot,” aldus Hazekamp.

Oceanen
Om onze zeeën en oceanen beter te beschermen moet een derde van deze wateren een beschermde status krijgen. "Een belangrijke stap," stelt Hazekamp, die tevens lid is van de Visserijcommissie van het Europees Parlement. "Als we niets doen, is in het jaar 2100 de helft van alle planten en dieren in zee uitgestorven. Onze wateren worden nog steeds overbevist en maar zo'n 11 procent van de Europese zeeën en oceanen heeft op dit moment een beschermde status. In het merendeel van deze 'beschermde' gebieden mag nog steeds gevist worden, zelfs met de meest schadelijke visserijtechnieken."

De oproep om vangstverboden in te stellen in beschermde natuurgebieden is daarom volgens Hazekamp cruciaal. “Het is belangrijk dat we beschermde gebieden ook écht gaan beschermen. Dat betekent dat je er niet gaat vissen of naar olie of gas gaat boren, maar dat je de natuur zijn gang laat gaan en de kans geeft om te herstellen. Dit zorgt voor herstel van vispopulaties, zowel binnen als buiten de beschermde gebieden."

Walvis- en dolfijnenjacht
Ook het voorstel van de Nederlandse Partij voor de Dieren om het wereldwijde verbod op commerciële walvisjacht te handhaven, kreeg steun tijdens de plenaire stemming. Het Parlement verzoekt de Internationale Walvisvaartcommissie daarnaast om actie te ondernemen tegen de illegale commerciële walvisjacht door Noorwegen.

Een oproep aan de Faeröer eilanden om te stoppen met de omstreden jacht op grienden - de op één na grootste dolfijnensoort - werd ook met grote meerderheid aangenomen. De 27 EU-landen en de Europese Commissie moeten van het Europees Parlement voortdurend druk op de eilandengroep blijven uitoefenen om het jachtritueel op deze grote dolfijnen uit te bannen.