Actie­voerders eisen tijdens anti-vossen­jacht­op­tocht dat Theresa May verbod in stand houdt


6 juni 2017

Het team van de Engelse partij voor de dieren (Animal Welfare Party) ging op 29 mei naar Londen om haar steun te betuigen tijdens de ‘Make Hunting History’-optocht, die door verschillende anti-jachtactiegroepen was georganiseerd. De noodzaak voor dit protest ontstond, nadat de Conservative Party haar partijprogramma op 18 mei had bekendgemaakt, waarin Theresa May de controversiële belofte deed dat er in het parlement een vrije stemming over het jachtverbod zal plaatsvinden als zij de verkiezing in juni wint.


Leden van de Animal Welfare Party lopen mee in anti-vossenjachtoptocht in het centrum van Londen om te protesteren tegen de plannen van Theresa May voor een vrije stemming over het herroepen van het verbod.

Veel mensen namen borden, vossenmaskers, vossenpakken en vlaggen mee, die ze thuis hadden gemaakt. Professor Andrew Knight, die zich in het kiesdistrict Maidenhead verkiesbaar heeft gesteld voor de Animal Welfare Party tegen mevrouw May, zei dat het “zeer verontrustend” is dat de minister-president de jacht op vossen acceptabel vindt. “We moeten leiders in ons land hebben die een basisgevoel van compassie voor dieren en andere kwetsbare leden van onze samenleving hebben,” zie hij. “Theresa May is, volgens mij, duidelijk niet geschikt om dit land te regeren als zij duidelijk en aantoonbaar tekortschiet in deze basiskwaliteiten.”

Uit een peiling onder stemmers die door de The Independent werd gehouden, kwam naar voren dat 64 procent van de Britten het niet eens is met de uitspraak dat het jachtverbod moet worden teruggedraaid. Sinds David Cameron de Conservatives in 2010 aan de macht hielp, zijn er verschillende pogingen gedaan om de jachtwet, die in 2004 door Tony Blair werd aangenomen, te herroepen. Om die reden zijn er demonstranten, verkleed als wilde dieren met spandoeken en zwaaiend met protestvlaggen, tijdens verschillende gelegenheden buiten het parlementsgebouw bij elkaar gekomen. Afgelopen maandag was echter duidelijk de grootste anti-jachtoptocht die recentelijk is gehouden en de organisatoren spraken daarna van circa 4.000 deelnemers.

(Bron: Animal Justice Project en Metro UK)

The team of the party for the animals in UK (Animal Welfare Party) headed to London on Monday 29th of May to support the Make Hunting History march which was organised by an alliance of anti-hunt campaign groups. The need for this protest came after the Conservative party released their manifesto on 18th May in which Theresa May made a controversial pledge to allow a free vote in parliament on the hunting ban if she were to win the election in June.


Animal Welfare Party marches in central London over Theresa May’s plans to allow a free vote on repealing the ban.

Many people brought placards that they had made at home, fox masks, costumes, and flags. Professor Andrew Knight, who is standing for the Animal Welfare Party against Mrs May in the constituency of Maidenhead, said it is “profoundly disturbing” that the Prime Minister thinks fox hunting is acceptable. “We need to have leaders of our country that have basic compassion for animals and other vulnerable members of our society,” he said. “Theresa May clearly, I think, is unfit to lead this country, if she clearly and demonstrably lacks these basic qualities.”

In a poll of voters carried out by The Independent, it was revealed that 64 per cent of the British public disagree with the statement that the ban on hunting should be reversed. Since David Cameron brought the Conservatives to power in 2010 there has been many attempts to repeal the hunting act passed by Tony Blair in 2004. This has meant that, on several occasions, protesters gathered outside the houses of parliament in wildlife costumes, holding banners and waving protest flags. On Monday however, this was clearly the largest anti-hunting march in recent history and organisers claimed afterwards that there were around 4,000 attendees.

(Source: Animal Justice Project and Metro UK)