Animal Welfare Party


United Kingdom

Osnovana 2006. godine, AWP vjeruje u bolju budućnost za ljude, životinje i okoliš. Politika stranke usmjerena je na stvaranje poštenijeg, pravednijeg i održivijeg društva u kojem se uzimaju u obzir interesi okoliša, ljudi i životinja. Ključna pravila obuhvaćaju:

  • Preusmjeravanje subvencija iz stočarstva i ribarstva u poljoprivredu na biljnoj osnovi.
  • Postupno ukidanje pokusa na životinjama s obvezujućim ciljevima za smanjenje i odgovarajuću podršku alternativama.
  • Povećavanje kazni za osobe osuđene za okrutnost prema životinjama.
  • Promicanje inicijativa za zdrav način života na osnovu bilja u školama, općim praksama i na radnom mjestu.
  • Postupno ukidanje poljoprivrednih praksi s lošim posljedicama za dobrobit životinja.

Povezano

Australske tvornice štenaca zabranjene zahval­jujući Animal Justice Party

Gornji dom (senat) Novog Južnog Walesa prošli je tjedan usvojio zakon o zabrani farmi štenaca od strane Australske stranke za pravdu za životinja. Ogroman napredak za više od stotinu tisuća štenaca koji se tamo „proizvode“ u farmama za intenzivan uzgoj svake godine - i za njihove majke. „Uzgoj štenaca je stočarska industrija za kućne ljubimce“, rekla je Emma Hurst, zastupnica u parlamentu Animal J...

Vijesti