Τα Δικαιώματα των ζώων


Animals are living creatures, not gadgets, toys or accessories and no products or means to entertain people. Animals deserve proper protection. This starts with the recognition of their rights and respect for their own nature and needs. It defines the limits of the purposes for which animals may be used.

We want to move away from the automatic assumption that animals can be used for just any purpose. Entertainment, sports, advertising purposes and fashion are not good reasons to use, harm or kill animals.

The welfare of animals is in peril due to the manner in which they are bred, traded, held and slaughtered. Any abuse or neglect of animals by humans calls for immediate and strong action.

Ως προς

Επιτυχίες στην καλή διαβίωση των ζώων χάριν στο κόμμα Animal Justice Party

Το Αυστραλιανό κόμμα Animal Justice Party κατάφερε τελευταία, πολλές καινούργιες νίκες στον αγώνα τους, να αλλάξουν τις ζωές των ζώων, για το καλύτερο. Η Emma Hurst, βουλευτής του κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας για το κόμμα Animal Justice Party εξασφάλισε κυβερνητική στήριξη, για άστεγα ζώα και ανθρώπους, δημιουργώντας θέσεις κρίσης και μελλοντικές κοινωνικές κατοικίες, φιλικές προς τα ζώα ...

Νέα
Νέα