Τα Δικαιώματα των ζώων


Animals are living creatures, not gadgets, toys or accessories and no products or means to entertain people. Animals deserve proper protection. This starts with the recognition of their rights and respect for their own nature and needs. It defines the limits of the purposes for which animals may be used.

We want to move away from the automatic assumption that animals can be used for just any purpose. Entertainment, sports, advertising purposes and fashion are not good reasons to use, harm or kill animals.

The welfare of animals is in peril due to the manner in which they are bred, traded, held and slaughtered. Any abuse or neglect of animals by humans calls for immediate and strong action.

Ως προς

Το Ιστολόγιο της Esther: Μην αποστρέφετε το βλέμμα σας, αλλά αναλάβετε δράση και κοιτάξτε μπροστά

΄Η πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί, παρά μόνο με κάποιο τίμημα και όσο περισσότερο παραμένει η άγνοια, τόσο υψηλότερο και πιο καταστρεπτικό είναι και το τίμημα που πρέπει να πληρωθεί.΄ Αυτό έγραψε ο Άγγλο- Αμερικάνος συγγραφέας, Aldous Huxley του Brave New World . Πολλοί πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούσαν να μάθουν πολλά, από αυτό το απόσπασμα. Αντιμετωπίζουμε, παγκοσμίως, πολλαπλές κρίσεις: κλ...

Νέα
Νέα