Τα Δικαιώματα των ζώων


Animals are living creatures, not gadgets, toys or accessories and no products or means to entertain people. Animals deserve proper protection. This starts with the recognition of their rights and respect for their own nature and needs. It defines the limits of the purposes for which animals may be used.

We want to move away from the automatic assumption that animals can be used for just any purpose. Entertainment, sports, advertising purposes and fashion are not good reasons to use, harm or kill animals.

The welfare of animals is in peril due to the manner in which they are bred, traded, held and slaughtered. Any abuse or neglect of animals by humans calls for immediate and strong action.

Ως προς

Χάριν στο Κόμμα για τα Ζώα, η βοήθεια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προς τα ζώα, γίνεται, επιτέλους, μέρος των σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών

Κατόπιν απαίτησης του Κόμματος για τα Ζώα, η βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα ζώα, θα είναι μέρος των σχεδίων για την αντιμετώπιση κρίσεων, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Μετά από αυτό, η πρόταση του κόμματος, να μην αποχωρίζονται οι Ουκρανοί πρόσφυγες τα κατοικίδια τους, εγκρίθηκε....

Νέα
Νέα