Τα Δικαιώματα των ζώων


Animals are living creatures, not gadgets, toys or accessories and no products or means to entertain people. Animals deserve proper protection. This starts with the recognition of their rights and respect for their own nature and needs. It defines the limits of the purposes for which animals may be used.

We want to move away from the automatic assumption that animals can be used for just any purpose. Entertainment, sports, advertising purposes and fashion are not good reasons to use, harm or kill animals.

The welfare of animals is in peril due to the manner in which they are bred, traded, held and slaughtered. Any abuse or neglect of animals by humans calls for immediate and strong action.

Ως προς

Απαγορεύτηκε στην Πορτογαλία, χάρις στο Πορτογαλικό Κόμμα για τα Ζώα, PAN, η βάναυση - αθλητική - σκοποβολή σε περιστέρια

Μια ιστορική νίκη κερδήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Πορτογαλικό πολιτικό κόμμα PAN-- Pessoas-Animais-Natureza, όταν το νομοσχέδιο του για τους αγώνες σκοποβολής σε ζωντανά περιστέρια πέρασε από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. ¨Αυτό το νομοσχέδιο βάζει τέλος σε μια αναχρονιστική και βάναυση δραστηριότητα η οποία παραβίαζε τον Πορτογαλικό Νόμο για την Προστασία των Ζώων¨, δηλώνει το κόμμα: ¨Μια ...

Νέα
Νέα