Τα Δικαιώματα των ζώων


Animals are living creatures, not gadgets, toys or accessories and no products or means to entertain people. Animals deserve proper protection. This starts with the recognition of their rights and respect for their own nature and needs. It defines the limits of the purposes for which animals may be used.

We want to move away from the automatic assumption that animals can be used for just any purpose. Entertainment, sports, advertising purposes and fashion are not good reasons to use, harm or kill animals.

The welfare of animals is in peril due to the manner in which they are bred, traded, held and slaughtered. Any abuse or neglect of animals by humans calls for immediate and strong action.

Ως προς

Ιστορική Πρόοδος: Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο Απαγορεύουν τη Μεταφορά Ζωντανών Ζώων!

Μία ιστορική νίκη για τα ζώα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία ενέκριναν την απαγόρευση της εξαγωγής ζωντανών ζώων! Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων από όλο τον κόσμο αγωνίζονται, ακούραστα, εδώ και δεκαετίες, κατά της βάναυσης εξαγωγής ζώων. Το Ολλανδικό Κόμμα για τα Ζώα θέλει να ευχαριστήσει όλους, όσοι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες, μίλησαν ανοιχτά, αγωνίστηκαν για την απαγόρευση αυ...

Νέα
Νέα