Τα Δικαιώματα των ζώων


Animals are living creatures, not gadgets, toys or accessories and no products or means to entertain people. Animals deserve proper protection. This starts with the recognition of their rights and respect for their own nature and needs. It defines the limits of the purposes for which animals may be used.

We want to move away from the automatic assumption that animals can be used for just any purpose. Entertainment, sports, advertising purposes and fashion are not good reasons to use, harm or kill animals.

The welfare of animals is in peril due to the manner in which they are bred, traded, held and slaughtered. Any abuse or neglect of animals by humans calls for immediate and strong action.

Ως προς

Οικοκεντρικά και για τα δικαιώματα των ζώων κόμματα, κερδίζουν στις εκλογές στην Γερμανία και στην Πορτογαλία

Τον προηγούμενο μήνα στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στην Γερμανία το αποτέλεσμα, ήταν μια ιστορική νίκη για το Γερμανικό Κόμμα Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Παράλληλα το αδερφικό Πορτογαλικό κόμμα PAN-Pessoas-Animais-Natureza κατάφερε επίσης μια πρωτοφανή αύξηση στο ποσοστό του. Ένα ξεκάθαρο σημάδι που δείχνει ότι οι ψηφοφόροι δεν δέχονται πια την αδράνεια και τις αποτυχημένες πολιτικές...

Νέα
Νέα