Worldlog Week 49 – 2008


5 Aralık 2008

De Partij voor de Dieren heeft bij de waterschapsverkiezingen een geweldig resultaat behaald. In de zes waterschappen waar werd deelgenomen zijn in totaal 8 zetels gehaald. De waterschapsverkiezingen werden gehouden om een nieuw bestuur te vormen voor de 26 waterschappen waarin Nederland is ingedeeld. Het waterschap heeft als kerntaken waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit. In de waterschappen wil de Partij voor de Dieren meer aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu inbrengen zoals diervriendelijk oeverbeheer, schoner water, een einde aan de geldverslindende en wrede muskusrattenjacht en een stop op het hengelen. We zien de vertegenwoordiging in de waterschappen als een verdieping van ons werk en een kans om dierenwelzijn ook in het waterschap de aandacht te geven die het verdient!

Met de uitslag van de waterschapsverkiezingen komt het totaal voor de Partij voor de Dieren nu op 20 volksvertegenwoordigers. Steeds meer mensen gaan zich realiseren dat de manier waarop we in onze samenleving omgaan met dieren moet veranderen, in het belang van ons allemaal. De belangen van dieren kregen tot voorkort nauwelijks aandacht in de Nederlandse politiek. Mede dankzij de steun van onze leden en kiezers kunnen wij ons als aanjager inzetten om vaart te geven aan een andere vorm van denken. De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet, zei onlangs in een interview dat ze het erg bijzonder vindt dat er een Partij voor de Dieren in het nationaal parlement zit. Uniek voor onze democratie!

Dinsdag voerde ik een debat met milieuminister Cramer over de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (GMO). Twee weken geleden nam de Kamer een motie aan die landbouwminister Verburg opriep om tijdens de Europese vergadering van landbouwministers in Brussel tegen de toelating van een gentechsoja (genetisch gemodificeerde soja) te stemmen. De minister weigerde de motie uit te voeren en stemde als nog voor. Volgende week spreken de milieuministers, op initiatief van de Europees voorzitter Frankrijk in Brussel over de toelating van gentechgewassen en de betrouwbaarheid van de veiligheidsonderzoeken. De Partij voor de Dieren is tegen het genetische geknutsel aan gewassen omdat de gevolgen voor de lange termijn niet te overzien zijn en de negatieve effecten nu al zichtbaar zijn. Zo geeft Greenpeace aan dat in de praktijk blijkt dat gentechsoja leidt tot meer gifgebruik, grote industriële monoculturen en verlies van biodiversiteit. Bovendien worden boeren steeds afhankelijker gemaakt van dure gepatenteerde zaden met bijbehorende bestrijdingsmiddelen. De Nederlandse overheid gelooft echter nog steeds in de mooie beloften van de industrie. Bovendien is zij eenzijdig gericht op de belangen van de veevoerindustrie en de bio-industrie die beiden het hardst roepen om de toelating van gentechsoja.

Tot volgende week!

De Partij voor de Dieren heeft bij de waterschapsverkiezingen een geweldig resultaat behaald. In de zes waterschappen waar werd deelgenomen zijn in totaal 8 zetels gehaald. De waterschapsverkiezingen werden gehouden om een nieuw bestuur te vormen voor de 26 waterschappen waarin Nederland is ingedeeld. Het waterschap heeft als kerntaken waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit. In de waterschappen wil de Partij voor de Dieren meer aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu inbrengen zoals diervriendelijk oeverbeheer, schoner water, een einde aan de geldverslindende en wrede muskusrattenjacht en een stop op het hengelen. We zien de vertegenwoordiging in de waterschappen als een verdieping van ons werk en een kans om dierenwelzijn ook in het waterschap de aandacht te geven die het verdient!

Met de uitslag van de waterschapsverkiezingen komt het totaal voor de Partij voor de Dieren nu op 20 volksvertegenwoordigers. Steeds meer mensen gaan zich realiseren dat de manier waarop we in onze samenleving omgaan met dieren moet veranderen, in het belang van ons allemaal. De belangen van dieren kregen tot voorkort nauwelijks aandacht in de Nederlandse politiek. Mede dankzij de steun van onze leden en kiezers kunnen wij ons als aanjager inzetten om vaart te geven aan een andere vorm van denken. De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet, zei onlangs in een interview dat ze het erg bijzonder vindt dat er een Partij voor de Dieren in het nationaal parlement zit. Uniek voor onze democratie!

Dinsdag voerde ik een debat met milieuminister Cramer over de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (GMO). Twee weken geleden nam de Kamer een motie aan die landbouwminister Verburg opriep om tijdens de Europese vergadering van landbouwministers in Brussel tegen de toelating van een gentechsoja (genetisch gemodificeerde soja) te stemmen. De minister weigerde de motie uit te voeren en stemde als nog voor. Volgende week spreken de milieuministers, op initiatief van de Europees voorzitter Frankrijk in Brussel over de toelating van gentechgewassen en de betrouwbaarheid van de veiligheidsonderzoeken. De Partij voor de Dieren is tegen het genetische geknutsel aan gewassen omdat de gevolgen voor de lange termijn niet te overzien zijn en de negatieve effecten nu al zichtbaar zijn. Zo geeft Greenpeace aan dat in de praktijk blijkt dat gentechsoja leidt tot meer gifgebruik, grote industriële monoculturen en verlies van biodiversiteit. Bovendien worden boeren steeds afhankelijker gemaakt van dure gepatenteerde zaden met bijbehorende bestrijdingsmiddelen. De Nederlandse overheid gelooft echter nog steeds in de mooie beloften van de industrie. Bovendien is zij eenzijdig gericht op de belangen van de veevoerindustrie en de bio-industrie die beiden het hardst roepen om de toelating van gentechsoja.

Tot volgende week!