Avrupa zararlı toks­inleri kullanmaya devam ediyor: Avrupa pestisit azaltma kanunu gündemden düştü


29 Kasım 2023

Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğu Avrupa pestisit azaltma kanununun çıkmasını engelledi. Kanun önce uzun bir oylama sırasında önemli derecede zayıflatıldı. Böylece kanunun tarım zehiri kullanımının 2030’a kadar en az %50 azaltılmasını öneren kısmı çıkartıldı. Tehlikeli tarım zehirlerinin kullanımının 2030’a kadar en az %65 azaltılmasıyla ilgili bölüm de geçemedi. Ayrıca sağcı Avrupa Parlamenterleri hassas doğa rezervlerinde zehir kullanımının kısıtlanmasını tamamen kanundan çıkartma yönünde oy verdiler. Pestisit azaltma kanunu böylelikle o derece zayıflatıldı ki, neticede yeşil ve ilerici Avrupa Parlamenterleri de artık kanunu destekleyemeyecek duruma geldiler. Bu nedenle Avrupa Parlementosu’nun çoğunluğu kanuna karşı oy verdi.

"Sağcı ve aşırı sağcı partiler bugün çevre ve yaşam alanımızda daha fazla tarım zehirini seçtiler. Açıkça pestisit endüstrisinin oyununa geldiler. Çevremiz, insan ve hayvan sağlığı için felaket bir karar. Bu kararın tek kazançlıları Bayer-Monsanto ve BASF gibi şimdilik milyarlarca kazancı garantiye alan zehir üreticileri. Biz zehirsiz tarım ve zehirsiz bir yaşam alanı için mücadeleye devam edeceğiz." dedi Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp açıklamasında.

Hazekamp pestisit azaltma kanununun müzakerelerine katılmıştı. Tarımda zehir kullanımının yasaklanması vatandaşların, çiftçilerin, hayvanların, doğanın ve çevrenin çıkarına. Tarım zehiri gıdaları, toprakları, yeraltı sularını ve nehirleri kirletiyor. Zehir hayvanları öldürüyor, doğayı bozuyor ve sağlığımız için tehlikeli. Özellikle de çiftçiler ve diğer kırsal bölge sakinleri yaşam alanlarındaki yüksek miktarda toksin kullanımı yüzünden daha yüksek hastalanma riski taşıyorlar. Ayrıca pek çok gıda tarım zehiri kalıntıları içeriyor ki bu hepimiz için bir tehlike oluşturuyor.

Avrupa Gıda Otoritesi’nin araştırması AB’de satılan gıda maddelerinin yaklaşık %40’ının zehir artıkları barındırdığını gösteriyor. Zehir kalıntılarına hem sebze, meyve ve et ürünlerinde, hem de yumurtalarda rastlanıyor.

Hayvanları Koruma Partisi Avrupa’da pestisit kullanımının ortadan kaldırılması için çalışmaya devam edecek. Avrupa Parlamenteri Hazekamp 2021’in başında bir değişiklik önerisi sunarak Avrupa tarımındaki zehir kullanımını 2030 yılından itibaren %70 oranında azaltmayı öngörmüştü. Kanunun şimdi tamamen gündemden kalkması partimizi sadece daha mücadeleci kılar. “Zehirsiz bir çevre daha sağlıklı, dürüst ve çevre dostu bir gıda sistemine yol açar” diyor Hazekamp.