Avrupa'da hayvanlar üzerinde yapılan testlerin artık sonunun geldiği görünüyor! Avrupa Parla­mentosu, Hayvanları Koruma Partisinin çalış­maları sonucu bir eylem planı istiyor


24 Eylül 2021

Avrupa'da hayvan testlerinin kullanımına bir an önce son vermek için bir eylem planı hazırlanmalıdır. Avrupa Parlamentosu geçen hafta bu lehte oy kullandı. Hollanda Hayvanlar Partisi'nin sunduğu ve kabul edilen öneri sayesinde hazırlanacak olan eylem planı, hayvan deneylerinin sayısını azaltmak için somut hedefler de içermelidir. Bu haber Avrupa laboratuvarlarında her yıl kullanılan 22 milyon laboratuvar hayvanları için bir müjde!

Hayvan Deneyleri Merkezinde bir Beagle. LPT-Schließen'in fotoğrafı.

Milyonlarca fare, köpek, tavşan ve diğer hayvanlar hala deneyler için Avrupada ve dışında laboratuvar hayvanları olarak kullanılmaktadır. Bu deneyler eğitim başta olmak üzere, tıpta kullanılmak üzere yeni kimyasalları test etmek için, tarımda, kozmetikte ve giyim endüstrisinde gerçekleştirilir. Üstelik hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yetersizliği artık kanıtlanmışken ve araştırma, eğitim ve maddelerin güvenliğinin test edilmesi için daha uygun, hayvansız alternatifler giderek daha fazla mevcutken, yapılan bu deneyler hayvanlarda inanılmaz acılara yol açar ve çok fazla para ve zamana mal olur.

Avrupa Parlamentosu, dönüm noktası niteliğindeki bir kararla şimdi, Avrupa Komisyonu'nu hayvanlar üzerinde olmayan test yöntemlerini teşvik etmeye ve kimyasalların test edilmesi gibi hayvanlar üzerinde test yapılmasını gerektiren AB kurallarını değiştirmeye çağırıyor. Hayvanları Koruma Partisi'nin önerisi sayesinde, karar aynı zamanda iddialı bir zaman çizelgesi, somut, ulaşılabilir ve ara hedefler için de çağrıda bulunuyor.

Hayvanları Koruma Partisi Milletvekili ve aynı zamanda bu konuda insiyatif alanlardan biri olan Anja Hazekamp, gelen geniş destekten memnun. Hazekamp “AB, istismara uğrayan laboratuvar hayvanlarının sayısını azaltmak için otuz yıldır söz veriyor. Somut hedefler için eyleme ihtiyaç var”. “Bu eylem planı insanlar, diğer hayvanlar ve çevre için bir kazan-kazan durumudur. Hayvanları değil bilimi kullanmalıyız” diyor.

Hayvanlardan arınmış bir Avrupa için sizde imzalayın!

PETA, Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, European Coalition to End Animal Extenments ve Humane Society International Europe gibi STK'lar, Avrupa Komisyonu'nu Avrupa Parlamentosu'nun iradesini dikkate almaya ve şimdi gerçekten hayvanların test olarak kullanılmaması için çalışmaya başlamaya çağırıyor. Avrupa vatandaşları da, iki hafta içinde en az 120.000 kişi tarafından imzalanan 'Zulüm İçermeyen Kozmetikleri tercih edin- Hayvan deneyleri yapılmayan bir Avrupa'ya katılın' sloganları altında daha yeni olan Avrupa Vatandaşları Girişimi aracılığı ile seslerini duyuruyorlar. Siz de bu girişime destek verip imzalayın!

Neyi temsil ediyoruz

Hayvan hakları