Avust­uralya Hayvanları Koruma Partisi canlı hayvan­ların ihracatı için tam bir yasaklama talep ediyor


2 Mayıs 2018

24 April 2018 – More than twee weeks ago, videos from a whistleblower exposed serious cruelty in Australian sheep exports, where thousands of animals died an awful death because of the heat and stress. The videos caused a shock wave throughout Australia and beyond. The Animal Justice Party (AJP), the Australian party for the animals, is demanding a total ban of the export of live animals and asks people all over the world to sign their petition to enforce changes to the policy and law. Meanwhile, international support has come for AJP’s call.

Every year, 6.5 million Australian sheep are shipped to the Middle East and Africa, where they will ultimately be slaughtered. The animals are crammed together on a transport vessel for two months with little food or water, at temperatures that may exceed 40 oC. Such vessel can hold at least 20,000 sheep and it takes 1 to 4 days to load it. During the sea voyage, any dead, dying, sick or wounded sheep are thrown into milling machines and their remains are dumped in the sea. The circumstances on board of these vessels are incredibly cruel. The whistleblower’s videos show, for example, how the terrified sheep are swimming in the excrements and urine of the sheep on the upper floors. On average 8% of the animals will not survive such a gruelling voyage. Others become crippled or get the painful virus infection ecthyma, which is also called “scabby mouth”.

The Animal Justice Party (AJP) and animal rights organisations emphasise that it’s not an incident on the videos but that this is customary practice in the entire cattle transport. The AJP, the Australian party for the animals, has been fighting against cattle transports for years and tries to put the larger parties under pressure to collaborate in changing the legislation and policy in respect of cattle transports and animal welfare. Between August 2018 and May 2019, federal elections will be held in Australia and the AJP thinks that it will gain several seats. Meanwhile, the party is calling everyone in the world who stands for a fair society to sign the petition against animal transports. You can do so here.

“We will not stop until we see a complete ban on live animal exports. As Australia’s only political party for animals, we will continue to relentlessly put pressure on Labor and Liberal Members of Parliament and candidates to acknowledge that changing the law to ban live animal exports is not only the best option for animals, but for everyone involved. Sheep are intelligent, affectionate, inquisitive, emotional beings, born into a situation they didn’t choose. They don’t have the power to get out of these situations – but we have the power to help them – and we owe them nothing less than whatever it takes to end their pain and suffering, and create a world where they are protected from cruelty and indifference,” says AJP.

24 Nisan 2018 – İki haftadan daha uzun bir süre önce, Avustralya koyun ihracatında hayvanların ciddi suistimallere maruz kaldığını , binlerce hayvanın ısı ve stresten korkunç bir şekilde öldüğünü bir ihbarcının video görüntüleri gözler önüne serdi. Bu görüntüler Avustralya ve dışında bir şok dalgasına neden oldu. Avusturalya Hayvanları Koruma Partisi olan Hayvan Adalet Partisi (AJP), canlı hayvanların ihracatı için tam bir yasaklama talep ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlara dilekçelerini imzalamalarını ve böylece politika ve mevzuat değişikliklerini zorlamalarını istiyor. Bu arada AJP’nin çağrısına uluslararası
destek veriliyor.


AJP posteri

Her yıl 6.5 milyon Avustralya koyunu, eninde sonunda katledildiği Orta Doğu ve Afrika’ya gönderiliyor. Hayvanlar, 40 öC’yi geçen sıcaklıklarda, az mıktarda yiyecek veya su ile taşıma gemilerinde iki aya kadar paketleniyorlar. Böyle bir gemide en az 20.000 koyun var ve sadece yükleme 1 ila 4 gün sürüyor. Yolculuk sırasında ölü, ölmekte olan, hasta veya yaralı koyunlar kırma makinelerine atılıyor ve kalıntıları denize dökülüor. Bu gemilerdeki şartlar inanılmaz derecede korkunç. Örneğin, ihbarcının video koyunun üst güvertelerdeki koyunların dışkısı ve idrarında nasıl yüzdüğünü gösteren dehşet veren görüntüler içeriyor. Hayvanların ortalama% 8’i bu zorlu yolculuktan hayatta kalmamaktadır. Diğerleri topal hale geliyorlar ya da “uyuz ağzı” olarak da adlandırılan ağrılı viral enfeksiyon ektimalarını kapıyorlar.

Hayvan Adalet Partisi (AJP) ve hayvan hakları örgütleri, görüntülerin sadece bir olayı göstermediğini, ancak tüm hayvan taşımacılığındaki alışılmış uygulamayı vurguladını belirtiyorlar. Hayvanlar için Avustralyalı Hayvanları Koruma Partisi olan AJP, yıllardır sığır taşımacılığıyla mücadele ediyor ve hayvan taşımacılığı ve hayvan refahı ile ilgili mevzuat ve politika değişikliklerinde işbirliği yapmak için büyük partilere baskı yapmaya çalışıyor. Ağustos 2018 ve Mayıs 2019 arasında, Avustralya’da federal seçimler tekrar yapılacak ve AJP bu seçimlerde birkaç temsilci kazanacak diye düşünüyor. Bu arada, parti, hayvan taşımacılığına karşı adil bir toplumu temsil eden dünyadaki herkesi dilekçeyi imzalamaya çağırıyor. Dilekçeyi buradan imzalayabilirsiniz.

Canlı hayvan ihracatında tam bir yasak getirilene kadar durmayacağız. Avustralya’nın hayvanlara yönelik tek siyasi partisi olarak, İşçi ve Liberal Parlamento Üyeleri’ne ve yasaların canlı hayvan ihracatını yasaklamak için değiştirilmesinin sadece hayvanlar için değil, herkes için en iyi seçenek olduğunu kabul etmeleri için baskı yapmaya devam edeceğiz. Koyunlar, seçmedikleri bir duruma maruz bırakılan zeki, sevecen, meraklı ve duygusal varlıklardır.. Onlar bu durumlardan kurtulma gücüne sahip değiller – ama bizim onlara yardım etme gücümüz var – ve onların acılarını ve ıstırabını sona erdirmek ve zulümden korundukları bir dünya yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapmamaız gerekiyor ” diyor AJP.