Worldlog Week 47 – 2009


20 november 2009

Deze week zijn we druk in de weer geweest met de Crisis- en herstelwet in het Nederlandse parlement. Onder het mom van ‘crisisbestrijding’ worden allerlei infrastructurele projecten, zoals de aanleg van nieuwe wegen, versneld en de inspraakreacties beperkt, waarmee dieren, natuur en milieu extra buitenspel gezet worden. Een schandalige gang van zaken waar wij natuurlijk tegen hebben gestemd. We hopen dat het voorstel alsnog zal worden tegengehouden door de senaat. Onze vertegenwoordiger daar zal daar zijn uiterste best voor doen.

De discussie over de toewijzing van een extra zetel in het Europees parlement ziet er helaas niet hoopgevend uit. Hoewel duidelijk is dat wanneer de regering het advies van de Kiesraad gevolgd zou hebben, de zetel zou zijn toegekend aan de Partij voor de Dieren, lijken de andere politieke partijen in Nederland de regering daar niet aan te willen houden. De Nederlandse kranten schrijven dat de zetel aan de anti-islampartij Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders ‘gegund’ zal gaan worden. Het kamerdebat zal nog moeten worden gevoerd. We zullen ons uiterste best doen, maar de voortekenen zijn helaas ongunstig.

Vannacht werd bij de voorzitter van één van onze provinciale werkgroepen een bloederige schapenkop op een stok in haar tuin geplaatst. Uit een begeleidende brief bleek dat de dader zich druk maakte over het feit dat ze had deelgenomen aan een discussie over beperking van de vangst van de (zeer bedreigde) paling. “Ze zou zich beter druk kunnen maken over ritueel slachten”.

Laat dat nu net het onderwerp zijn waar onze partij een initiatiefwet over heeft gemaakt! Maar ja, mensen die dieren haten en die dierenbeschermers in een kwaad daglicht willen stellen, zijn toch nauwelijks met argumenten te overtuigen. Wie ziet wat ze andere mensen aandoen, heeft weinig fantasie nodig om zich te realiseren hoe ze met dieren omgaan.

Binnenkort reis ik af naar Kopenhagen voor de klimaatconferentie. We zullen ook Meat the truth vertonen en ik verheug me er erg op geestverwanten uit andere delen van de wereld (zoals de geweldige Marly Winckler van de Braziliaanse vegetariërsbond) te ontmoeten in Kopenhagen.

Ik las deze week ook een zeer bemoedigend bericht over de Amerikaanse wetenschapper Patrick O.Brown, die zich gaat inzetten voor een wetenschappelijke oplossing om de overconsumptie van dierlijke eiwitten aan de kaak te stellen en daar alternatieven voor te bieden.

Over zulke initiatieven ben ik zeer hoopvol gestemd. Fijne week, tot gauw weer!