Worldlog Week 36 – 2009


4 september 2009

De aanloop naar het nieuwe parlementaire jaar is in volle gang. In alle drukte kregen we een geweldig bericht van onze Duitse zusterpartij.

Bij de Duitse deelstaatverkiezingen in Saksen kreeg de Tierschutzpartei, de Duitse partij voor de dieren, 2,1 procent van de stemmen. Een geweldig resultaat! De Tierschutzpartei verovert steeds meer terrein: bij de vorige verkiezingen behaalde de partij nog maar 0,2 procent van de stemmen. Na Nederland lijkt ook Duitsland binnenkort een partij voor de dieren in een parlement te kunnen krijgen.

In totaal stemden er 36.914 burgers uit Saksen op de Tierschutzpartei. Met 2,1 procent van de stemmen bleef de partij nog wel onder de kiesdrempel van 5 procent, maar met de enorme groei die de Duitse partij doormaakt mag gesproken worden van een geweldig resultaat! De Partij voor de Dieren hoopt dat het succes van de Duitse Tierschutzpartei meer buitenlandse partijen voor de dieren zal inspireren deel te nemen aan verkiezingen. In Brazilië bijvoorbeeld is de helft van het Duitsland gescoorde percentage al goed voor een zetel in het parlement!

Extra mooi dat we juist vanuit Brazilië, met de zeer actieve Marly Winckler, bericht kregen dat onze film Meat the Truth een eervolle vermelding heeft gekregen tijdens het 1e Internationale Filmfestival voor de Rechten van Dieren, dat op 29 en 30 augustus plaatsvond in Curitiba, Brazilië. Meat the Truth hoorde bij de drie films die in de prijzen vielen op het festival.

Meat the Truth ontving op 15 november 2008 al een Eervolle Onderscheiding van de Film Council of Greater Columbus, tijdens het Columbus International Film and Video Festival in de Verenigde Staten.

De documentaire is inmiddels over de gehele wereld vertoond, in landen als Taiwan, Australië, Nieuw-Zeeland, Equador, Canada, Italië, Duitsland, Argentinië, Spanje, Kroatië, Slovenië, Singapore, Portugal en Groot-Brittannië, en is vertaald in 6 verschillende talen: Chinees, Kroatische, Spaans, Portugees, Sloveens en Italiaans. Op het moment wordt er gewerkt aan een Turkse, Duitse en Franse vertaling. De Nederlands, Engels en Portugees ondertitelde versie zijn inmiddels gratis online gezet om een groot publiek kennis te laten maken met de film. Klik hier voor de Nederlandse en Engelse versie en hier voor de Portugese versie.

Op 15 september is het Prinsjesdag in Nederland, waar met veel ceremonieel de troonrede wordt voorgelezen door de koningin. Alle dames dragen hoeden en bij ons is het inmiddels de gewoonte een hoed te dragen die een diervriendelijke boodschap uitdraagt. Ik zal wat foto’s in de Worldlog posten na Prinsjesdag.
Ik beperk me deze week een beetje, vorige week hadden de vertalers een erg zware klus aan het vertalen van de lange tekst.

Groeten en tot volgende week!

The run-up to the new parliamentary year is in full swing. And in the midst of all the attendant hullabaloo we received some fantastic news from our German sister party.

In the Saxony federal state elections, the Tierschutzpartei, the German party for the animals, received 2.1 percent of the votes. A great result! The Tierschutzpartei is making great strides: at the previous elections, the party captured a mere 0.2 percent of the vote. Now Germany, after the Netherlands, seems set to soon have a party for the animals represented in the national parliament.

A total of 36,914 Saxony citizens voted for the Tierschutzpartei. With 2.1 percent of the votes, however, the party still failed to reach the electoral threshold of 5 percent. Yet seen in the context of the party’s impressive growth, this still qualifies as a great result! The Party for the Animals hopes that the success of the German Tierschutzpartei will inspire other parties for the animals around the world to participate in elections. In Brazil, for example, just half of the percentage obtained in the German election would have been enough to secure a seat in the parliament!

We also just received some good news from Brazil. The very active Marly Winckler informs us that our film Meat the Truth received an honourable mentioning during the 1st International Film Festival for the Rights of Animals, which took place in Curitiba, Brazil on 29 and 30 August. Meat the Truth was one of three films awarded prizes at the festival.

Meat the Truth had already been awarded an honour from the Film Council of Greater Columbus on 15 November 2008 during the Columbus International Film and Video Festival in the United States.

The documentary has now been screened all over the world in countries such as Taiwan, Australia, New Zealand, Ecuador, Canada, Italy, Germany, Argentina, Spain, Croatia, Slovenia, Singapore, Portugal and Great Britain, and has been translated into 6 languages: Chinese, Croatian, Spanish, Portuguese, Slovenian and Italian. Work is currently underway on Turkish, German and French translations. The Dutch, English and Portuguese subtitled versions are currently available free online in an effort to get a large audience acquainted with the film. Click here for the Dutch and English versions and here for the Portuguese version.

15 September of this year is ‘Prinsjesdag’, the day of the Queen’s speech in the Netherlands. As usual, all ladies will be wearing eye-catching hats and it has since become a tradition at our party to wear a hat that sends out a message about animals rights. Watch for the photos I’ll be posting on the Worldlog after 15 September.

I’m keeping it short this week as last week the translators had a lot work translating a rather lengthy Worldlog.

Kind regards and until next week!