Worldlog week 13 – 2015


23 maart 2015

Afgelopen woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen (Nederlandse bestuursvorm voor waterbeleid). We hebben met z’n allen een geweldige campagne neergezet. En niet voor niets, want de uitslagen zijn fantastisch! We zijn gegroeid van 7 naar maar liefst 18 zetels in de Provinciale Staten en van 7 waterschapsbestuurders naar 14. Met een groeifactor van ruim 2,5 hebben wij relatief de grootste winst geboekt van alle landelijke partijen. Dit betekent ook dat wij in de Eerste Kamer sowieso een tweede, en mogelijk zelfs derde, zetel mogen innemen.

Onze volksvertegenwoordigers, onze medewerkers, onze vrijwilligers, iedereen heeft keihard gewerkt om mensen te betrekken bij onze belangrijke boodschap. Dat de aarde ons geen oneindige groei kan bieden en dat het hoog tijd wordt om maatregelen te treffen.

Het is geweldig dat zoveel mensen betrokken zijn bij het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en milieu. Deze thema’s spelen zich grotendeels op provinciaal niveau af, dus het is geweldig dat de stem van mededogen en duurzaamheid hier nog luider zal klinken. Ik feliciteer onze Statenfracties en waterschapsfracties van harte met dit geweldige succes.

Button Kiezers bedankt!

Kiezers bedankt!

Om kiezers te informeren over waar wij ons voor in gaan zetten in de provincies en waterschappen en om gevoelige, actuele onderwerpen zoals megastallen en de jacht aan te snijden, hebben we door het hele land actie gevoerd.

Als Kamerlid had ik de eer om bij een aantal van deze acties aanwezig te zijn. In de provincie Overijssel hebben we gedemonstreerd tegen jagers die wilde dieren bijvoeren en met lokmiddelen naar zich toe lokken, zodat ze de dieren vervolgens zelf gemakkelijk af kunnen schieten. Dergelijk gedrag van jagers valt natuurlijk op geen enkele wijze te rijmen met het verantwoorde faunabeleid waar zij zelf van spreken.

overijssel-jachtvrij-01

In de provincie Utrecht hebben we aandacht gevraagd voor de vergeten jachtslachtoffers zoals meerkoeten.

foto 3-1

In de provincie Brabant hebben we een natuurgebied waar veel op wilde zwijnen gejaagd wordt, bestempeld als “Leefgebied voor wilde zwijnen”.

leefgebied wilde zwijnen

Voor de veiligheid van het vliegverkeer worden jaarlijks zo’n tienduizend ganzen gedood rondom Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland. Ganzen komen op Schiphol af vanwege het grote voedselaanbod op de landbouwakkers rondom de luchthaven. Wij pleiten voor zonneakkers met zonnepanelen. Hiermee zullen de ganzen verjaagd worden door de zonnepanelen en kan er ook nog eens duurzame energie opgewekt worden!

2015_PS2015 3

Wij gaan nog even nagenieten de komende week, tot snel allemaal!

Groeten, Marianne