Verboden anima­tie­filmpje doet discussie over destruc­tieve palmolie oplaaien


20 november 2018

The ban on a commercial of the British supermarket chain Iceland Foods has led to great international commotion. The animated short film shows the destructive effects of palm oil on nature and animals. The petition asking to lift the ban has meanwhile been signed by one million people. Several organisations in the European Union (EU) are pleading for a ban on palm oil. The Dutch Party for the Animals, for example, asked for an import prohibition in the past.


Destruction of rain forests for palm oil plantations

The British Advertising Association has banned Iceland Foods from showing its commercial on television which promotes products without palm oil. The original producer of the short film, Greenpeace, is ‘too political’ according to the association. The animated short film, in which a girl and an orang-utan appear, shows the destructive effects of the palm oil industry. Iceland Foods previously argued that there is no such thing as ‘sustainable palm oil’ and that it will stop selling products containing palm oil. It is the first large supermarket chain that stops using palm oil as an ingredient for its house brands.

Palm oil
Palm oil is a cheap and a largely produced ingredient for foods. It is used for the production of more than half of all supermarket products, varying from bread and cakes to detergent and cosmetics. It is expected that its use will have doubled by 2050. The production of palm oil goes hand in hand with the large-scale destruction of rain forests and bog areas, which we need to keep our ecosystems intact and to stop climate change. A forest area equal to 146 football fields is cut down every hour, mainly in Indonesia and Malaysia. If we continue doing so, all rain forests in those countries will have disappeared within 10 years including all animal species that live there, such as the orang-utan.

Sustainable palm oil does not exist because many rain forests still have to be cut down for palm oil plantations and it is hard to check where the palm oil comes from. Palm oil production often goes hand in hand with land grabbing and human rights violations.

The Party for the Animals wants to ban the import of palm oil
The Netherlands is a large consumer of palm oil. The Dutch government mainly relies on business and industry to tackle the palm oil issues, but this approach is not effective. The Dutch import of palm oil has again increased and last week it became evident that companies have, in fact, started to use less sustainable palm oil.

For that reason, the Dutch Party for the Animals has called on the government to restrict the import of palm oil. The Dutch government promised in December 2017 to make efforts within the EU to ban palm oil as a fuel. Approximately half of the palm oil imported by Europe is currently destined to be used as biofuel. The EU has meanwhile decided to stop such use all together by 2030. The decision is a softening of the original European Parliament’s proposal to get the use of palm oil as a fuel back to zero by 2021.

The Party for the Animals believes that it should not take so long to stop using palm oil for our fuel and wants the Dutch government to take strict measures to restrict the import of palm oil in general as soon as possible. One of the measures could, for example, be a high import rate.

Het verbod van een reclamefilmpje van de Britse supermarktketen Iceland Foods, heeft tot groot internationaal ophef geleid. Het animatiefilmpje laat de verwoestende effecten van palmolie op natuur en dieren zien. De petitie die vraagt om het opheffen van het verbod is inmiddels door één miljoen mensen getekend. In de Europese Unie (EU) pleiten verschillende organisaties voor een ban op palmolie. Zo heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren eerder om een importverbod gevraagd.


Destructie van regenwouden voor palmolieplantages

Iceland Foods mag van de Britse reclamecommissie zijn promotiefilmpje voor producten zonder palmolie niet op televisie vertonen. De oorspronkelijke producent van het filmpje, Greenpeace, zou volgens de commissie ‘te politiek’ zijn. Het animatiefilmpje, waarin een meisje en een orang-oetan figureren, laat de destructieve gevolgen van de palmolie-industrie zien. Iceland Foods verklaarde eerder dat er niet zoiets bestaat als ‘duurzame palmolie’ en dat ze producten met palmolie niet meer gaan verkopen. Het is de eerste grote supermarktketen die stopt met palmolie als ingrediënt voor zijn huismerken.

Palmolie
Palmolie is een goedkoop en grootschalig geproduceerd ingrediënt voor levensmiddelen. Het wordt gebruikt bij de productie van ruim de helft van alle supermarktproducten, van brood en gebak tot wasmiddel en cosmetica. Naar verwachting zal het gebruik tegen 2050 zijn verdubbeld. De productie van palmolie gaat gepaard met grootschalige verwoesting van regenwouden en veenmoerasgebieden, die wij nodig hebben om onze ecosystemen intact te houden en om de klimaatverandering te stoppen. Elk uur wordt een bosgebied ter grootte van 146 voetbalvelden gekapt, voornamelijk in Indonesië en Maleisië. Als we zo door blijven gaan, zijn alle regenwouden in die landen binnen 10 jaar verdwenen en ook alle diersoorten die daarin leven, waaronder de orang-oetang.

Duurzame palmolie bestaat niet omdat voor palmolieplantages nog steeds veel regenwoud gekapt moet worden en het nagenoeg oncontroleerbaar is waar de palmolie vandaan komt. De palmolieproductie gaat vaak ook gepaard met landroof en mensenrechtenschendingen.

Partij voor de Dieren wil stop import palmolie
Nederland is een grote afnemer van palmolie. De Nederlandse regering vertrouwt vooral op het bedrijfsleven om de problemen rond palmolie aan te pakken, maar die benadering blijkt niet effectief. De Nederlandse invoer van palmolie is weer toegenomen en vorige week bleek dat bedrijven juist minder duurzame palmolie zijn gaan gebruiken.

Daarom heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren de regering opgeroepen om de import van palmolie aan banden te leggen. De Nederlandse regering beloofde in december 2017 wel om zich in de EU in te zetten voor een verbod op palmolie als brandstof. Ongeveer de helft van de door Europa geïmporteerde palmolie is momenteel bestemd voor biobrandstof. Inmiddels heeft de EU besloten om dat gebruik tegen 2030 inderdaad volledig stop te zetten. Het besluit is een afzwakking van het oorspronkelijke voorstel van het Europees Parlement om de bijdrage van palmolie als brandstof al per 2021 op nul te krijgen.

De Partij voor de Dieren vindt dat het niet zo lang mag duren voordat palmolie daadwerkelijk uit onze brandstof verdwijnt en wil dat de Nederlandse overheid strenge maatregelen neemt om de import van palmolie in het algemeen zo snel mogelijk aan banden te leggen. Een van de maateregelen zou bijvoorbeeld een hoog importtarief kunnen zijn.