Tihar: het festival ter ere van de hond en andere dieren


25 oktober 2017

In Nepal heeft deze maand het jaarlijkse Tihar Festival plaatsgevonden. Tijdens de bijbehorende festiviteiten bedanken en eren de hindoes de dieren in het land. De tweede dag is specifiek gewijd aan honden.

Tihar is een vijf dagen durend Hindoe festival in Nepal dat elk jaar, eind oktober, begin november gevierd wordt. Tihar betekent ‘Festival van licht’. Het feest staat symbool voor ‘de overwinning van het licht over de duisternis, van het goede over het kwade en van de kennis boven de onwetendheid’. Dit festival gaat ook over eerbied voor mensen, goden én dieren.

Tijdens het Tihar Festival heeft elke dag zijn eigen focus. De kraai, de koe en de hond zijn in de ogen van de Nepalezen dieren waar mensen een intense relatie mee kunnen hebben en deze dieren hebben elk een dag die volledig aan hen geweid is en waarop ze worden verwend en vereerd.

Tijdens de eerste dag, Kag Tihar, worden de kraaien vereerd. In het Hindoeïsme worden kraaien gezien als de boodschappers van Yama, de god van de dood. Het gekras van de vogels staat symbool voor verdriet. Om de dood en het verdriet uit hun huizen te houden, brengen ze de kraaien offers en voedsel.

De tweede dag van het festival, Kukur Tihar, is volledig gewijd aan het vereren van de honden. De hele dag worden de honden, inclusief de zwerfhonden, bedankt voor hun trouw en hun vriendschap. De dieren worden verzorgd, krijgen slingers en allerlei lekkers aangeboden. Later tijdens het festival krijgen ook koeien en stieren een bijzondere vermelding. In het Hindoeïsme staat de koe voor welvaart en rijkdom.

Al met al een spiritueel festival met veel feestelijkheden en symboliek, waarbij vooral het respect voor dieren opvalt.

Bron: Nieuwsblad.be

This month, the annual Tihar Festival took place in Nepal. During the associated festivities, Hindus thank and honour animals throughout the country. The second day is dedicated entirely to dogs.

Tihar is a five-day long Hindu festival celebrated in Nepal each year in late October/early November. Tihar means ‘Festival of lights’. The festival symbolizes ‘the victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance’. It is also about honouring people, gods and animals.

During the Tihar Festival, each day has its own focus. In the eyes of the Nepalese, crows, cows and dogs are animals that people can have intense relationships with. These animals each have a day entirely dedicated to them on which they are pampered and honoured.

On the first day, Kag Tihar, crows are honoured. In Hinduism, crows are seen as messengers of Yama, god of death. The call of a crow symbolizes sorrow. To keep death and sorrow from their homes, the Nepalese bring the crows offerings and food.

The second day of the festival, Kukur Tihar, is dedicated entirely to honouring dogs. Throughout the day, dogs, including strays, are rewarded for their loyalty and friendship. The animals are cared for, and offered garlands and all sorts of treats. Later during the festival, special attention is given to cows and bulls. In Hinduism, the cow represents prosperity and wealth.

Overall, a spiritual festival with many festivities and symbolism, especially notable for its respect for animals.

Source: Nieuwsblad.be