Steun voor bezwaar Partij voor de Dieren tegen langere EU-goed­keuring voor hormoon­ver­storend land­bouwgif


1 oktober 2019

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vorige week bezwaar gemaakt tegen een langere Europese goedkeuring voor landbouwgif flumioxazine en chlorotoluron. Ze stemde voor de bezwaarmoties, ingediend door de Partij voor de Dieren.

Deze voorbeelden van landbouwgif zijn in EU-wetgeving geclassificeerd als hormoonverstorend en schadelijk voor de voortplanting. Daarnaast zijn ze gevaarlijk voor vissen en ongewervelde waterdieren. De goedkeuring is daarmee in strijd met de wet, aldus de Partij voor de Dieren.

"Europese pesticidewetgeving schrijft voor dat landbouwgif niet goedgekeurd mag worden niet als het hormoonverstorend of toxisch voor de voortplanting is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat flumioxazine en chlorotoluron dat wel zijn. De Europese Commissie handelt in strijd met wet en wetenschap door dit gif op de markt te houden," zegt Hazekamp.

In totaal wil de Europese Commissie voor 63 gifstoffen de goedkeuring verlengen met een jaar.

"Ondanks grote woorden naar aanleiding van het burgerinitiatief over glyfosaat, verzuimt de Europese Commissie nog steeds volksgezondheid en milieu te beschermen tegen gif dat al lang verboden had moeten zijn. De EU loopt aan de leiband van de gifindustrie en dat moet stoppen," zegt Hazekamp.

Het voltallige Europees Parlement buigt zich in oktober over Hazekamps bezwaarmoties. Als de moties dan opnieuw steun krijgen, dan moet de Europese Commissie haar besluit heroverwegen.