Succes bij strijd tegen import dierenleed uit Oekraïne


30 april 2019

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering zich gaan verzetten tegen een kippendeal tussen de Europese Commissie en Oekraïne. Door deze deal had Oekraïne veel meer “plofkippenvlees” kunnen exporteren naar Europa. Plofkippen zijn kippen met een kort en ellendig leven. Ze worden in korte tijd zo vetgemest dat ze nauwelijks nog op hun poten kunnen staan.

“De Partij voor de Dieren waarschuwde dat het associatieakkoord met Oekraïne een enorme invoer van plofkip uit dat land zou betekenen. Dankzij ons aanhoudende verzet schaart vrijwel de hele Nederlandse Tweede Kamer zich achter mijn motie die de Nederlandse regering alsnog opdraagt aan de noodrem te trekken”, licht Partij voor de Dieren Kamerlid Esther Ouwehand haar succes toe.

De Europese Commissie en Oekraïne kwamen recentelijk overeen om de hoeveelheid kippenvlees die Oekraïne naar de EU mag uitvoeren te verhogen van 20 miljoen naar 70 miljoen kilo. Nederland stemde in met deze kippendeal, zonder dat de Tweede Kamer daarvan op de hoogte was. Door de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering bij officieel stemming in Brussel over de kippendeal, juist gaan tegenstemmen. Bovendien moet Nederland steun bij andere Europese lidstaten gaan verwerven om ook tegen te stemmen.

Laatste jaren zijn er steeds meer megastallen verrezen in Oekraïne. Deze megastallen zorgen vaak niet alleen voor schending van mensen- en dierenrechten, maar tevens voor grote milieuschade. Oekraïne heeft inmiddels een (grotendeels door het westen gefinancierde) immense vee-industrie waarin dieren nóg slechter worden behandeld dan in de Nederlandse megastallen. Controles op dierenwelzijn zijn beperkt. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel om producten te accepteren die zonder respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieu zijn gefabriceerd.