Stop handel in bedreigde dier­soorten! Steun voor voor­stellen Partij voor de Dieren in Europees Parlement


19 oktober 2022

Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement stemde begin deze maand vóór het voorstel van de Partij voor de Dieren om bedreigde diersoorten als olifanten, nijlpaarden, tijgers, leeuwen, jaguars en sneeuwluipaarden de hoogst mogelijke internationale beschermingsstatus te geven. Dat zou betekenen dat alle commerciële handel in deze dieren verboden wordt. Ook het voorstel om een lijst van toegestane huisdieren voor heel Europa in te voeren, is aangenomen en de Europese Commissie heeft al toegezegd zich daarover te buigen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp tijdens het CITES-debat in het Europees Parlement begin oktober.

“In deze tijd van klimaat- en milieucrises, moeten we de bescherming van bedreigde planten en dieren drastisch verbeteren,” stelt Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren en indiener van de voorstellen. Tijdens het debat in het Europees Parlement spoorde ze haar collega’s en de Europese Commissie aan meer ambitie en daadkracht te tonen om meer diersoorten te beschermen, betere handhaving mogelijk te maken en illegale handel in wilde dieren aan te pakken. “Wereldwijd worden 1 miljoen dier- plantensoorten door menselijk toedoen bedreigd met uitsterven.”

Te laks
Het debat in het Europees Parlement is een voorbereiding op de aanstaande internationale top over het CITES-verdrag, een internationaal verdrag over de handel in wilde planten en dieren. In november komen in Panama 184 landen en continenten bijeen om over een nieuwe versie van het verdrag te onderhandelen.

Hazekamp uitte kritiek op de lakse opstelling van de Europese Commissie tijdens de vorige CITES-top in 2019. “Waarom weigerde de Europese Commissie in 2019 steun te geven aan voorstellen van een aantal landen om de Afrikaanse olifant de hoogste beschermingsstatus te geven? Hun aantallen zijn in de tussentijd alleen maar verder gedaald,” hield Hazekamp de Commissie voor. “Het is belangrijk dat de Europese Unie zich op de aankomende internationale CITES-top maximaal inzet voor het redden van diersoorten die op het punt van uitsterven staan.”

Steun voor nieuwe voorstellen

Voor de komende CITES-top ligt er opnieuw een voorstel, ingediend door Burkina Faso, Equatoriaal-Guinea, Mali, en Senegal, om de Afrikaanse olifant internationaal de hoogste beschermingsstatus te geven. Daarnaast deed een aantal Afrikaanse landen een voorstel om ook nijlpaarden de hoogste beschermingsstatus te geven.

“De handel in deze diersoorten bedreigt ze in hun voortbestaan. Het wordt tijd dat Europa gaat luisteren naar deze Afrikaanse landen, die olifant- en nijlpaard-populaties voor hun ogen zien verdwijnen en pleiten voor betere bescherming,” aldus Hazekamp. Met het aannemen van het voorstel van de Partij voor de Dieren ondersteunt het Europees Parlement de nieuwe Afrikaanse voorstellen. Ook steunt het Europees Parlement voorstellen voor bedreigde schildpadden en glaskikkers.

Positieflijst
Ook het voorstel van de partij om een Europawijde positieflijst aan te nemen, is aangenomen. Nu geldt een houdverbod voor specifieke diersoorten, maar zo’n positieflijst keert het om: die vermeldt alleen diersoorten die als huisdier gehouden mogen worden. Het aantal (exotische) diersoorten dat nog als huisdier mag worden gehouden neemt daarmee sterk af, en voor andere diersoorten hoeft dan niet telkens apart een houdverbod te worden opgelegd. De Europese Commissie heeft toegezegd de invoering van een Europese positieflijst te gaan onderzoeken. In Nederland is overigens al een positieflijst ingevoerd, die vanaf 2024 gaat gelden.