Bescherm de oceanen: stop inten­sieve visfok­ke­rijen, octo­pus­kweek en walvis­jacht


12 oktober 2022

Dankzij een initiatief van de Partij voor de Dieren roept het Europees Parlement IJsland, Noorwegen, Japan en de Faeröereilanden op om de jacht op walvissen en dolfijnen voor eens en voor altijd te stoppen. Op Werelddierendag vroeg Europarlementariër Anja Hazekamp ook aandacht voor het lijden van vissen en de ecologische verwoesting die visfokkerijen veroorzaken: “Zeeën en oceanen zijn essentieel voor het leven op aarde. Visfokkerijen zijn de megastallen van de onderwaterwereld. De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat we dezelfde fout maken als met de veehouderij.”

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren over de gevolgen voor mens, dier en milieu van intensieve visfokkerij.

De afgelopen decennia is de wereldwijde vraag naar vis toegenomen en de industriële visfokkerij ruim vervijfvoudigd. Met desastreuze gevolgen voor mens, dier en milieu, zo bepleit Anja Hazekamp. Hoewel kweekvis door sommigen wordt gehuldigd als een toekomstbestendig alternatief voor het overbevissen van natuurlijke vispopulaties, is dat volgens haar én een groot aantal wetenschappers een verkeerde voorstelling van zaken. De grootschalige kweek van vis op het land en in zee brengt naast onnoemelijk dierenleed ook uitspoeling van uitwerpselen en antibiotica, ziekte-uitbraken én overbevissing van wilde vissen met zich mee.

“De Afrikaanse kust wordt letterlijk leeggevist om onze visfokkerijen in Europa en elders in de wereld
van vismeel te voorzien,” aldus Anja Hazekamp. “Voor het laten opgroeien van één zalm in zo’n visfokkerij zijn 350 uit het wild gevangen vissen nodig.” Dat er Europarlementariërs zijn die pleiten voor een sterke groei van het aantal visfokkerijen in Europa, is voor de Partij voor de Dieren dan ook onbestaanbaar. “Zeeën en oceanen zijn essentieel voor het leven op aarde. Desondanks gebruiken we de oceaan als vuilnisbak, als jachtgebied en als industrieterrein.”

Ook de plannen voor de grootschalige kweek van octopussen ten behoeve van de voedselindustrie, hebben zware kritiek opgeleverd van wetenschappers en dieren- en milieuorganisaties. De Spaanse dierenrechtenpartij PACMA en zusterpartijen hebben hiertegen al meerdere acties georganiseerd, en proberen ook via juridische wegen te voorkomen dat de eerste intensieve octopuskwekerij ter wereld binnenkort in Spanje wordt geopend.

Stop walvisjacht, voor dieren en klimaat

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren roept op tot een verbod op walvisjacht.

Op het gebied van de walvisjacht behaalde de Partij voor de Dieren afgelopen donderdag een succes in het Europees Parlement. Op aandringen van de partij, nam het parlement een resolutie aan waarin het IJsland oproept om de jacht op walvissen voor eens en altijd te staken. Na een ‘pauze’ van vier jaar hervatte IJsland dit jaar de walvisjacht, maar in 2023 loopt de huidige vergunning voor IJslandse walvisjagers af. IJsland twijfelt of het daarna opnieuw toestemming wil geven – als het aan de Partij voor de Dieren én een meerderheid van het Europees Parlement ligt, gebeurt dat dus niet. Ook de andere landen die nog altijd op walvissen jagen – Noorwegen, Japan en de Faröereilanden – worden gemaand hiermee te stoppen.

“De walvisjacht is wreed en onverantwoord. Walvissen (en hun poep) zijn cruciaal voor het ecosysteem en onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering,” vertelt Europarlementariër Anja Hazekamp. “Indien walvispopulaties herstellen naar hun aantallen van vóór de walvisvangst zou dit leiden tot afvang van honderden miljoenen ton CO2 per jaar, wat overeenkomt met de plotselinge aanwezigheid van 2 miljard volwassen bomen.”

Internationaal oceaanbeleid moet beter
De aangenomen resolutie roept ook op tot een duurzamer internationaal oceaanbeleid. Het Europees Parlement wil dat de EU een voortrekkersrol speelt op de aanstaande VN-Klimaatconferentie in Egypte en op de VN-Biodiversiteitsconferentie in Canada. Vorig jaar stemde het Europees Parlement al vóór plannen om een derde van alle oceanen en zeeën tot beschermd gebied te verklaren. Nu wil het naast een verbod op bodemvisserij in gebieden waar de zeebodem veel koolstof bevat, ook een ambitieus internationaal beschermingsverdrag voor de ‘volle zee’: de internationale wateren die 64% van de oceanen wereldwijd beslaan.

“Het is absoluut noodzakelijk de bescherming van de biodiversiteit buiten de nationale grenzen te waarborgen, om het mariene leven te beschermen,” aldus Anja Hazekamp. En inmiddels traditiegetrouw sluit ze haar bijdrage in het Europees Parlement af met de woorden: “Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.”