Land­bouwgif in melk mogelijke oorzaak voor verband tussen consumptie van zuivel en Parkinson


14 april 2021

Wetenschappelijk onderzoek wijst op een mogelijk verband tussen de levenslange consumptie van melkproducten en een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Dit verband wordt mogelijk veroorzaakt doordat resten landbouwgif die koeien via het veevoer binnenkrijgen in de melk terecht komen. De Nederlandse Partij voor de Dieren stelde politieke vragen daarover en pleit voor strengere normen voor de beoordeling van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Ook wil de partij dat alle soorten landbouwgif die nu op de markt zijn toegelaten, opnieuw worden getest op neurologische effecten voor consumenten. Daarnaast pleit de partij ervoor dat de EU stopt met het subsidiëren van reclame voor vlees en zuivel.

Dat het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen schade toebrengt aan bodemleven, vogels en insecten, ons grond- en oppervlaktewater vergiftigt en onze voedselvoorziening in gevaar brengt, is al langer bekend. Ook over het gezondheidsrisico ervan voor gebruikers (landbouwers) en omwonenden van bespoten percelen zijn al eerder zorgen geuit. Maar dat de bestrijdingsmiddelen ook een gezondheidsrisico vormen voor consumenten van zuivelproducten, is nog onderbelicht gebleven.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat koeienmest vol resten landbouwgif zit, als gevolg van de gifresten in het voer dat de koeien eten. Dat die resten ook in de melk terechtkomen, is volgens de Partij voor de Dieren niet meer dan aannemelijk. Toch wordt bij de toelating van landbouwgif voor toepassing op veevoergewassen geen rekening gehouden met de gezondheidseffecten voor consumenten van de melk, het vlees of de eieren van de dieren waarvoor het bestemd is. Ook zijn er geen maximale normen vastgesteld voor gifresten op gewassen die uitsluitend als veevoer bestemd zijn, zoals voederbieten, weidegras en snijmais. Een onverantwoord risico voor de volksgezondheid, aldus de Partij voor de Dieren.

In de Nederlandse Tweede Kamer dringt de partij erop aan zo snel mogelijk limieten te stellen aan de hoeveelheid gifresten die in veevoer aanwezig mogen zijn. Ook wil de partij dat toekomstige bestrijdingsmiddelen én middelen die al op de markt zijn toegelaten, worden getest op neurologische effecten en zo nodig direct uit de handel worden gehaald.

Strijd tegen landbouwgif in Europees Parlement

Anja Hazekamp presenteert de plannen ter verbetering van de ‘Van boer tot Bord’-strategie aan het Europees Parlement. © European Union 2021 - Source: EP

Ook in het Europees Parlement voert de Partij voor de Dieren de strijd tegen het toestaan van schadelijke bestrijdingsmiddelen aan. Op initiatief van de Europese vertegenwoordiging van de partij, tekende het Europees Parlement de afgelopen twee jaar maar liefst 25 keer bezwaar aan tegen het gebruik van risicovolle gifsoorten. Ook afgelopen maand steunde een meerderheid van het parlement een officieel bezwaar van de Partij voor de Dieren tegen goedkeuring van schimmelbestrijder dimoxystrobin, een landbouwgif dat al bij zeer lage concentraties hormoonverstorende eigenschappen heeft.

Ondanks de bezwaren, haalde de Europese Commissie tot nu toe slechts incidenteel risicovol landbouwgif van de markt. Een teken aan de wand, volgens Anja Hazekamp, Europarlementariër namens de Partij voor de Dieren: “Er is nog steeds sprake van grote democratisch tekortkomingen binnen de huidige structuren van de Europese Unie. De Europese Commissie houdt liever gif-multinationals de hand boven het hoofd en gekozen volksvertegenwoordigers hebben onvoldoende middelen om de Commissie terug te fluiten. Maar wij blijven vechten tegen elk schadelijk landbouwgif en zullen ook bij toekomstige besluiten die slecht uitpakken voor mens, dier, natuur en milieu bezwaar aantekenen. De grote meerderheid in het Europees Parlement die ons hierin steunt is bemoedigend. Eens wint het groeiend verzet.”

Stop de EU-promotie voor zuivel en vlees!

Afbeelding uit het Greenpeace-rapport ‘Marketing Meat. How EU promotional funds favour meat and dairy’, Greenpeace Europe Unit.

Het mogelijke verband tussen de consumptie van zuivel en neurologische ziekten als Parkinson, stelt ook de Europese miljoenenpromotie voor zuivel en vlees andermaal in een negatief daglicht. Zoals onlangs bleek uit onderzoek van Greenpeace besteedde de Europese Unie de afgelopen vijf jaar 252 miljoen euro belastinggeld aan reclame voor vlees en zuivel om de (groei van de) consumptie van dierlijke producten op peil te houden. Dit ondanks waarschuwingen van wetenschappers voor de desastreuze gevolgen die de intensieve veehouderij heeft voor natuur, klimaat en de volksgezondheid.

Eind vorig jaar stemde de Partij voor de Dieren dan ook tegen het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de daaraan gekoppelde miljardensubsidies voor de vleesindustrie. En begin dit jaar diende Europarlementariër Anja Hazekamp, rapporteur van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, 150 voorstellen in om het Europese voedselsysteem te verduurzamen. Zoals Hazekamp het samenvatte bij de presentatie van haar plannen in het Europees Parlement: “Minder gif, minder antibiotica en minder dieren!’ Want: ‘de manier waarop wij in Europa ons voedsel produceren, heeft grote effecten op ons klimaat, het milieu, de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren wereldwijd.”

Teken de petitie!
Gezien de ernstige problemen die ons huidige landbouwsysteem met zich meebrengt, roepen de Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen op tot een voedselrevolutie. Dat doen ze via een petitie gericht aan regeringsleiders wereldwijd. “Wij, de dierenrechtenpartijen van de wereld, dringen er bij onze regeringen op aan om radicale veranderingen door te voeren.” De partijen nodigen iedereen uit om de petitie te delen en te tekenen.