Partij voor de Dieren verwerpt miljar­den­sub­sidies voor desa­streus Europees land­bouw­beleid


27 oktober 2020

Vorige week stemde het Europees Parlement in met het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de daaraan gekoppelde miljardensubsidies voor de vleesindustrie. Dat is een ramp voor het klimaat, de natuur en het welzijn van mensen en dieren. “Deze miljardensubsidies voor de landbouwindustrie zijn absoluut niet te rijmen met de zogenaamd groene doelstellingen die de Europese Unie zegt te hebben”, stelt Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Een animatie van Greenpeace die uitlegt hoe de vee-industrie onze planeet kapot maakt. Vlees is bijvoorbeeld de grootste bron van ontbosing.

“De EU keert jaarlijks bijna 60 miljard euro subsidies uit aan de landbouwsector, maar niets wijst erop dat deze op de goede plek terechtkomen. Het grootste deel van de subsidies komt terecht bij de rijkste landbouwbedrijven. Vaak voor activiteiten die heel schadelijk zijn voor dieren en milieu, zoals de intensieve veehouderij. De huidige opzet van de Europese landbouwsubsidies houdt vreselijke megastallen en diertransporten naar alle uithoeken van de wereld in stand”, legt Europarlementariër Hazekamp uit.

Hazekamp wijst erop dat diverse milieuorganisaties, maar ook de Europese rekenkamer, grote kritiek hebben geuit op de miljardensubsidies. Volgens een rapport van het Institute for Applied Ecology leidt het voorgenomen landbouwbeleid niet tot minder uitstoot van broeikasgassen door de landbouw.

“Brussel geeft de vee-industrie opnieuw vrij spel én miljardensubsidies de komende zeven jaar. Dat is ontzettend dom en contraproductief als je bedenkt dat tegelijk de uitstoot van broeikasgassen met meer dan de helft omlaag moet”, aldus Hazekamp. “Om dat doel te halen moet de vee-industrie drastisch inkrimpen en moet iedere beschikbare euro worden ingezet voor herstel van de biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. De Partij voor de Dieren zal daar voor blijven vechten.”

In de komende maanden volgen onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de 27 EU-lidstaten. Afgelopen weken hebben vele burgers het Europees Parlement online en offline opgeroepen om tegen het destructieve landbouwbeleid te stemmen. Verschillende maatschappelijke organisaties, maar ook bekende klimaatactivisten zoals Greta Thunberg, roepen burgers en politici op om niet op te geven en er ook de komende tijd alles aan te doen om dit landbouwbeleid aan te passen.