Partij voor de Dieren presen­teert tien­pun­tenplan tegen horror­toe­standen in veehou­derij


18 februari 2020

Een tienpuntenplan tegen de misstanden in de Nederlandse veehouderij en slachthuizen. Dat overhandigde de Nederlandse Partij voor de Dieren vorige week aan de landbouwminister in de Tweede Kamer. Dit gebeurde na de zoveelste onthulling van de horrorpraktijken die in de vleessector plaatsvinden. “Er kan niet langer worden gewacht. Nu niet ingrijpen, is er willens en wetens voor kiezen dat talloze dieren ernstig worden mishandeld en dat ziek vlees in de schappen komt”, licht fractievoorzitter Esther Ouwehand.

‘Dieren levend gekookt en gevild in Nederlandse slachthuizen’, ‘‘Dierenartsen NVWA laten export ernstig zieke dieren naar slachthuizen in België en Duitsland toe’. Al tientallen jaren komt de ene na de andere wantoestand in de Nederlandse vee- en vleessector aan het licht. Niet via de rapporten van de NVWA - de Nederlandse toezichthouder die de wettelijke taak heeft de dieren te beschermen; die wil ons doen geloven dat het prima gesteld is met dierenwelzijn en hygiëne in slachthuizen en veehouderijen. Maar de publicaties van onderzoeksjournalisten en undercoverbeelden laten het ware verhaal zien.

Uit die publicaties komt een onthutsend beeld naar voren van een uitgeklede en falende toezichthouder. Er is een grote groep dierenartsen die weigert op te treden tegen misstanden. Er is ook een groep die van hun eigen NVWA-leidinggevende opdracht krijgt om niet te handhaven. En er is zelfs een groep die eigenhandig dieren slaat. Dierenartsen die wèl willen ingrijpen als ze zien hoe dieren worden mishandeld, krijgen te maken met agressie en intimidatie. Klokkenluiders worden overgeplaatst of zelfs vervolgd.

De doos van Pandora
In reactie op de meest recente beelden waarop te zien is hoe varkens worden mishandeld, heeft de Nederlandse landbouwminister gezegd ‘fundamenteler te willen kijken’ naar het systeem van hoge productie tegen zo laag mogelijke kosten. In Nederland worden 642 miljoen dieren per jaar geslacht. Dat zijn gemiddeld twintig slachtingen per seconde: een slachttempo die te hoog is om goed te kunnen controleren op naleving van regels. De Partij voor de Dieren reikt de minister met haar tienpuntenplan tien concrete voorstellen aan.

Ouwehand: “Het is tijd om de doos van Pandora van de vee- en vleesindustrie open te trekken en hier de schijnwerper op te zetten. Fundamenteel kijken naar het lot van de honderden miljoenen dieren in de veehouderij kan alleen in vol daglicht.”

Alle tien punten op een rij:

 1. Verlaag de slachttempo’s, stop de perverse prikkels en de extreme efficiëntie-eisen.
 2. Minder dieren slachten. Dat betekent automatisch minder dierenleed.
 3. Hervorming van toezichthouder NVWA:
  a) dierenmishandeling moet meteen vervolging betekenen.
  b) niet handhaven van regels of bewust meewerken aan de verziekte cultuur moet tot ontslag leiden.
 4. Zware straffen bij overtredingen: slachthuis dicht én beroepsverbod.
 5. Intensiveer het toezicht.
 6. Scherp de wet aan.
 7. Houd een parlementaire enquête naar de terugkerende misstanden.
 8. Haal de NVWA weg bij het ministerie van Landbouw en benoem een staatssecretaris op het ministerie van Justitie voor de handhaving van dierenwelzijn.
 9. Verbied misleidende communicatie over en reclames voor dierlijke producten.
 10. Transparantie: slacht is nooit diervriendelijk, laat dan tenminste aan de consument zien wat er gebeurt. Bijvoorbeeld door de beelden van het cameratoezicht vrij te geven.