Partij voor de Dieren: stop over­be­vissing en Europese miljar­den­sub­sidies voor mega­s­chepen


3 december 2019

De Partij voor de Dieren veroordeelt het visserijbeleid van de Nederlandse regering. Uit onderzoek van natuurorganisaties blijkt dat Nederland in bijna de helft van de gevallen (48%) visquota vaststelt boven de volgens wetenschappers vastgestelde duurzame grens. Dit betekent dat er structureel te veel vis wordt gevangen en dat populaties zich niet kunnen herstellen.

Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp bij een actie van Compassion in World Farming in het Europees Parlement, die aandacht vraagt voor het massale lijden van vissen.

Partij voor de Dieren Tweede Kamerlid Frank Wassenberg roept de regering op zich te verzetten tegen Europese visserijsubsidies voor megaschepen. Deze schadelijke miljardensubsidies zijn in strijd met Wereldhandelsorganisatie (WTO) -afspraken en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ook wil de Partij voor de Dieren dat de regering afziet van de uitzondering op de vangstreductie voor de kabeljauw als bijvangst.

“De minister moet direct een einde maken aan structurele overbevissing en de gezondheid van het mariene ecosysteem centraal stellen in het visserijbeleid,” zegt Wassenberg. “De visbestanden in de Europese wateren worden door structurele overbevissing ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Overbevissing brengt het gehele mariene ecosysteem in gevaar, want veel andere dieren zijn afhankelijk van vis voor hun voedsel. Bovendien komen kwetsbare jonge vissen zoals de zeer bedreigde kabeljauw, maar ook zeezoogdieren, haaien en roggen vast te zitten in de netten.”

In december 2019 zal worden onderhandeld tussen de Europese visserijministers om te bepalen hoeveel vis de EU-lidstaten in 2020 mogen vangen. Eerder werd in Europa afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2020 alle visquota op een duurzaam vangstniveau moeten liggen. De verantwoordelijke Nederlandse minister heeft meermaals aangegeven de duurzaamheidsdoelstelling te onderschrijven, maar handelt er niet naar. Economische belangen van de sector voor de korte termijn hebben voortdurend de overhand.

De Partij voor de Dieren wil van de minister weten wat de gevolgen zijn als Nederland deze doelstelling op 1 januari 2020 niet haalt. Ook moet ze een plan maken om de visserijsector warm te saneren en Europese miljardensubsidies voor megaschepen van onder andere Nederlandse bedrijven, af te schaffen. Dit is nodig om het mariene ecosysteem de kans te geven te herstellen.

Waar we voor staan

Biodiversiteit

Gerelateerde organisatie