Parti Anima­liste van start in Frankrijk


22 november 2016

Wereldwijd nu achttien partijen voor dieren

parti-animaliste

In Frankrijk is vorige week de politieke partij ‘Parti Animaliste’ gelanceerd. De Franse zusterpartij van de Partij voor de Dieren is de tiende politieke partij in Europa die de positie van dieren centraal stelt. De Parti Animaliste wil dierenrechten in de Franse grondwet verankeren en onder meer een einde maken aan hanengevechten en plezierjacht. Onder de oprichters bevinden zich advocaten, politici en dierenactivisten. Wereldwijd zijn sinds 2002 – het jaar dat de Nederlandse Partij voor de Dieren werd opgericht – achttien partijen voor dieren ontstaan. De lancering van Parti Animaliste werd maandag 14 november in Parijs bijgewoond door Europarlementariër Anja Hazekamp en Eerste Kamerlid Christine Teunissen van de Nederlandse Partij voor de Dieren.

Christine Teunissen: “Het is fantastisch te zien hoe onze wereldwijde sociale beweging gestaag groeit. Deze maand viert de Nederlandse Partij voor de Dieren dat zij alweer tien jaar vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer; als eerste partij in een parlement ter wereld die niet exclusief mensenbelangen centraal stelt. Inmiddels hebben partijen voor dieren in Portugal en Australië ook parlementszetels bemachtigd. De tijd is nu rijp voor een partij voor de dieren in Frankrijk. Jaarlijks worden in La Douce France één miljard dieren na een kort en ellendig leven in de vee-industrie geslacht. Deze nieuwe partij is heel hard nodig om hier een einde aan te maken.”

Europarlementariër Anja Hazekamp is blij en trots dat er nu ook in Frankrijk een partij is die opkomt voor de meest kwetsbaren op deze planeet. Volgens Hazekamp is aandacht voor dieren in de Franse politiek hard nodig. “Zaken als foie gras productie, waarbij dieren meerdere malen per dag via een trechter worden gedwangvoederd, kunnen vanaf nu consequent aangepakt worden. Dat was kort geleden nog ondenkbaar. Toen ik aantrad als Europarlementariër kreeg ik in Frankrijk foie gras als welkomstgeschenk van de burgemeester van Straatsburg. Hij was zeer verbaasd toen ik zei dat foie gras geen geschenk maar dierenleed in een potje is. Die boodschap zullen de gevestigde politici in Frankrijk voortaan vaker horen.”

Worldwide there are now eighteen parties for the animals

parti-animalisteLast week, the political party ‘Parti Animaliste’ was launched in France. The French sister party of the Party for the Animals is the tenth political party in Europe that put animals centre stage. The Parti Animaliste wants to incorporate animal rights into the French Constitution and put a stop to cockfights and hunting for pleasure. The party’s founders include lawyers, politicians and animal activists. Since 2002 – the year that the Dutch Party for the Animals was founded – eighteen parties for the animals have been created worldwide. The launching of the Parti Animaliste, on Monday the 14th of November, was attended by MEP Anja Hazekamp and Senate Member Cristine Teunissen of the Dutch Party for the Animals.

Christine Teunissen: “It’s fantastic to see how our global social movement is growing gradually. This month, the Dutch Party for the Animals is celebrating that it has been represented in the Lower House for ten years already; the world’s first party in parliament that doesn’t just focus on human interests. Meanwhile, the parties for the animals in Portugal and Australia have also achieved seats in parliament. The time is now ripe for a party for the animals in France. One billion animals are slaughtered after a short, horrific life in the livestock industry in La Douce France every year. The new party is badly needed to put a stop to this.”

MEP Anja Hazekamp is happy and proud that there now is a party in France too to represent the most vulnerable creatures on this planet. According to Hazekamp, attention for animals is highly required in French politics. “Issues like foie gras production, where animals are force-fed through a hopper several times a day, can be seriously tackled as from now. That could not be envisaged until recently. When I took office as MEP, I was offered foie gras as a welcome gift by the Mayor of Strasbourg. He was highly surprised when I told him that foie gras is not a gift but animal suffering in a jar. The established politicians in France will in future frequently be told that message.”