„Parti Anima­liste” lansat în Franța


22 noiembrie 2016

La nivel mondial, există acum optsprezece partide pentru animale

parti-animaliste

Săptămâna trecută a fost lansat în Franța partidul politic “Parti Animaliste”. Partidul omolog din Franța al Partidului pentru Animale este al zecelea partid politic din Europa, care se concentrează asupra statutului animalelor. „Parti Animaliste” vrea să ancoreze drepturile animalelor în constituția franceză și să pună capăt, între altele, luptelor cu cocoși și vânătorii de agrement. Printre fondatori se numără avocați, politicieni și activiști pentru drepturile animalelor. Din 2002, anul în care s-a lansat Partidul pentru Animale neerlandez, au apărut optsprezece partide pentru animale peste tot în lume. La lansarea “Parti Animaliste” de luni 14 noiembrie în Paris, au participat din partea Partidului pentru Animale neerlandez europarlamentarul Anja Hazekamp și senatorul Christine Teunissen.

Christine Teunissen: „Este fantastic să vedem că mișcarea noastră socială la nivel mondial este în continuă creștere. Partidul pentru Animale neerlandez sărbătorește luna aceasta zece ani de când este reprezentat în Camera Inferioară a Parlamentului, fiind primul partid din lume în Parlament care nu reprezintă exclusiv interesele oamenilor. Între timp, partidele pentru animale din Portugalia și Australia au câștigat, de asemenea locuri în Parlament. A venit timpul unui partid pentru animale în Franța. În La Douce France sunt sacrificate anual, după o viață scurtă și nefericită, un miliard de animale, în fermele industriale. Este foarte mare nevoie de acest nou partid pentru a pune capăt acestei situații.”

Europarlamentarul Anja Hazekamp este mulțumit și mândru că există acum și în Franța un partid care apără interesele celor mai vulnerabili de pe planetă. Conform Hazekamp, grija pentru animale în politica franceză este extrem de necesară. „Probleme precum producția de ‘foie gras’, pentru care păsările sunt hrănite cu forța printr-o pâlnie de mai multe ori pe zi, poate fi abordată consecvent de acum înainte. Nu demult, aceasta era de neconceput. Când am preluat funcția de europarlamentar în Parlamentul European, am primit în Franța, din partea primarului orașului Strasbourg, un ‘foie gras’ drept cadou de bun venit. Acesta a fost foarte surprins când am spus că ‘foie gras’ nu este un cadou, ci suferință de animal într-un borcan. De acum înainte politicienii locali francezi vor auzi des acel mesaj.”

Worldwide there are now eighteen parties for the animals

parti-animalisteLast week, the political party ‘Parti Animaliste’ was launched in France. The French sister party of the Party for the Animals is the tenth political party in Europe that put animals centre stage. The Parti Animaliste wants to incorporate animal rights into the French Constitution and put a stop to cockfights and hunting for pleasure. The party’s founders include lawyers, politicians and animal activists. Since 2002 – the year that the Dutch Party for the Animals was founded – eighteen parties for the animals have been created worldwide. The launching of the Parti Animaliste, on Monday the 14th of November, was attended by MEP Anja Hazekamp and Senate Member Cristine Teunissen of the Dutch Party for the Animals.

Christine Teunissen: “It’s fantastic to see how our global social movement is growing gradually. This month, the Dutch Party for the Animals is celebrating that it has been represented in the Lower House for ten years already; the world’s first party in parliament that doesn’t just focus on human interests. Meanwhile, the parties for the animals in Portugal and Australia have also achieved seats in parliament. The time is now ripe for a party for the animals in France. One billion animals are slaughtered after a short, horrific life in the livestock industry in La Douce France every year. The new party is badly needed to put a stop to this.”

MEP Anja Hazekamp is happy and proud that there now is a party in France too to represent the most vulnerable creatures on this planet. According to Hazekamp, attention for animals is highly required in French politics. “Issues like foie gras production, where animals are force-fed through a hopper several times a day, can be seriously tackled as from now. That could not be envisaged until recently. When I took office as MEP, I was offered foie gras as a welcome gift by the Mayor of Strasbourg. He was highly surprised when I told him that foie gras is not a gift but animal suffering in a jar. The established politicians in France will in future frequently be told that message.”