Geen Kamer­meer­derheid voor einde dier­trans­porten in hitte


29 augustus 2016

De temperatuur in diertransportwagens kan in de zomer ook in Nederland hoog oplopen, met ernstig dierenleed tot gevolg. Soms staan dieren in Nederland urenlang en zonder water in veewagens te wachten voor een grensovergang of op de parkeerplaats van een slachthuis. Oververhitte en uitgedroogde dieren, op elkaar gepropt in wagens, zijn in deze omstandigheden helaas geen uitzondering. Toch weigert een grote Kamermeerderheid hier een einde aan te maken. Een motie van de Partij voor de Dieren om diertransporten bij een buitentemperatuur van 28 graden of meer te verbieden werd verworpen.

Copyright Hans de Clercq

Copyright Hans de Clercq

Veewagens komen in files terecht of moeten soms urenlang wachten bij een grensovergang. In zomermaanden lopen de temperaturen in de (ongekoelde) veewagens dan al snel op tot 35 graden of hoger. Die temperaturen zijn ondraaglijk voor de dieren, die in de volle veewagens lijden aan benauwdheid of uitputting. De PvdD vindt dit onacceptabel en pleit daarom voor een verbod op veetransporten op dagen dat de temperatuur boven de 28 graden komt.

PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg: “Veel mensen hebben al last van deze hoge temperaturen. Je kunt je daarom voorstellen dat deze omstandigheden voor dieren in volle veewagens ondraaglijk zijn. De transporten kunnen uren duren. Het is onverantwoord dat bedrijven met deze temperaturen doorgaan met het vervoeren van dieren alsof er niets aan de hand is.

Temperatures in animal transport trucks can rise high in summer in the Netherlands too, causing severe animal suffering. Sometimes animals in cattle trucks in the Netherlands have to wait for hours without water at a border crossing or on the parking lot of the slaughterhouse. Overheated and dehydrated animals, jammed together in trucks, are no exception in these circumstances. But there is no large Parliamentary Majority to put a stop to it. A motion by the Party for the Animals to ban animal transports when the outside temperature is 28 ˚C (84 ˚F) or higher was rejected.

Copyright Hans de Clercq

Copyright Hans de Clercq

Cattle trucks end up in traffic jams or sometimes they have to wait for hours at a border crossing. Temperatures in summer months quickly rise to 35 ˚C (95 ˚F) or higher in the (uncooled) trucks. Those temperatures are unbearable for the animals, which suffer from dyspnea or exhaustion in the jammed trucks. The Party for the Animals finds this unacceptable and pleads for a ban on cattle transports on days when temperatures are higher than 28 ˚C (84 ˚F).

Party for the Animals MP Frank Wassenberg: “Many people can’t cope with these high temperatures. So you can imagine that these circumstances are unbearable for animals in full cattle trucks. Transports can take hours. It is irresponsible that companies continue to transport animals in these high temperatures as if nothing is wrong.