Mari­anne’s Blog: Groeiend groen verzet


18 juni 2019

Onze internationale beweging heeft een hele reeks succesvolle verkiezingen achter de rug. Voor de Europese verkiezingen trokken we samen met op met onze Europese zusterpartijen onder de naam Animal Politics EU, met als resultaat dat we samen bijna twee miljoen stemmen en drie zetels in het Europees Parlement (EP) hebben binnengehaald! Zowel wij als onze Portugese en Duitse zusterpartij hebben nu elk één zetel in het EP. Heel trots op dit resultaat. Onze beweging laat ook de komende vijf jaar een groen, progressief en kritisch geluid horen in Brussel.

De Europese Unie (EU) is vanaf haar oorsprong een belangenbehartiger voor de landbouwindustrie. Dieren verdienen daar daarom ook een krachtige stem. Dat dat nodig is bleek weer uit dit artikel van The Guardian: het heeft er alle schijn van dat een deel van de Europese Commissie een rapport over de schadelijke klimaatgevolgen van de vee-industrie en het Europese landbouwbeleid geheim heeft proberen te houden tot in ieder geval na de Europese verkiezingen. Sinds 2012 (!) is de uitstoot van de vee-industrie alleen maar gestegen.

Marianne viert de succesvol verlopen verkiezingen met collega’s van de PvdD.

Naast de succesvolle Europese verkiezingen, won de Partij voor de Dieren ook een extra zetel in de Eerste Kamer, behaalde onze Duitse zusterpartij Partei Mensch Umwel Tierschutz 15 nieuwe zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en schreef onze pas opgerichte Belgische zusterpartij DierAnimal meteen geschiedenis door het winnen van een zetel in het regionaal parlement van Brussel. Onze Australische zusterpartij kreeg twee keer zoveel stemmen tijdens de Senaatsverkiezingen als in 2016. Geweldig!

Ondertussen hebben wij het hier in Nederland ook druk gehad. Uit journalistiek onderzoek en uitgelekte notulen die de Partij voor de Dieren al in 2018 had gekregen van een Europees overleg, bleek dat de Nederlandse overheid zich verzet heeft tegen het bijenrichtsnoer, ook wel BeeGuidance genoemd. Dat is een nieuw toetsingsmodel van landbouwgif dat de bijen en hommels veel beter zou moeten beschermen. De Nederlandse regering beloofde zich daarvoor in te zetten, maar deed achter de schermen het tegenovergestelde. Stiekem hebben onze landbouwminister en haar voorgangers jarenlang niet de bijen, maar de chemische industrie gesteund. Schandalig en onverantwoord.

Daarom hadden wij niet alleen succesvol een motie ingediend om dit beleid van de regering te corrigeren, maar ook een motie van wantrouwen tegen de minister ingediend. Die laatste motie haalde het niet. Sterker nog, de andere partijen spraken er schande van dat we het waagden de minister zo in een kwaad daglicht te zetten. Wij zien het als een gebrek aan prioriteit bij de andere partijen om de dieren, de natuur en onze gezondheid te beschermen.

De Partij voor de Dieren heeft met een aangenomen motie getracht een Europese megalening voor de Oekraïense plofkippengigant MHP te stoppen. Het ging om een enorme lening, belastinggeld van Europese burgers dat naar een bedrijf zou zijn gegaan dat daarmee gigantische kippenstallen in Oekraïne, en ook in Slovenië, wilde financieren. Zulke gigastallen brengen enorm dierenleed en schade aan de water-, bodem- en luchtkwaliteit. De stop van de megalening betekent een groot succes voor de dieren en onze leefomgeving.

Afgelopen week bleek wederom dat de vee-industrie in Nederland de al zwakke regels voor dierenwelzijn met voeten treedt. Eerder al bleek dat de NVWA, de organisatie die toezicht houdt op de naleving en die de dieren zou moeten beschermen, structureel faalt in het toezicht in slachthuizen en bij veehouderijen. Nu blijken er ook exportvergunningen te worden afgegeven voor dieren die te ziek of zwak zijn voor transport. Het gaat om honderden dieren - varkens en koeien - met wonden en abcessen, die door de pijn nauwelijks meer kunnen lopen. Wij hebben om een parlementaire enquête naar het toezicht op de veehouderij en de vleessector in Nederland gevraagd. Tijd om de wetteloosheid in de veesector aan te pakken!

"Ik wens dat u handelt zoals u in een crisis zou doen. Ik wil dat u doet alsof het huis in brand staat. Dat staat het namelijk." Dat zei de jonge klimaatstaker Greta Thunberg onlangs zeer terecht. Daarom heb ik deze maand het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om, in navolging van diverse landen en steden wereldwijd, de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Politici moeten stoppen met het afschuiven en doorschuiven van problemen naar toekomstige generaties. We zullen er in de Tweede Kamer alles aan doen dat de Nederlandse regering de problemen rond klimaat en biodiversiteit écht gaat aanpakken. We moeten namelijk doen wat nodig is om de aarde leefbaar te houden, niet alleen wat politiek haalbaar lijkt.

Ook lokaal niveau haalt onze partij grote successen. Amsterdam kiest, op initiatief van onze fractie in de gemeenteraad daar, voor het principe 'Carnivoor, geef het door'. Dat betekent dat door Amsterdam georganiseerde evenementen standaard vegetarisch worden. Wie vlees of vis wil moet erom vragen. Dat betekent een omkering van de huidige norm, het nieuwe normaal. Grote winst voor dier en klimaat!

Dat de samenleving steeds meer naar overgaat naar plantaardig eten, blijkt ook uit dit rapport van experts. Volgens het rapport zal in 2040 het meeste 'vlees' niet meer van dode dieren komen maar van planten.

Ten slotte nog heel goed nieuws uit Canada: na jarenlange inzet door verschillende partijen en organisaties (waaronder onze zusterpartij Animal Protection Party of Canada), is er nu een einde gemaakt aan het fokken, in het wild vangen en in gevangenschap houden van dolfijnen en andere walvisachtigen, zoals orka’s. Het houden van deze dieren in gevangenschap is puur dierenleed en wij hopen daarom dat Nederland snel het voorbeeld van Canada volgt!

Tot de volgende keer,

Marianne