Histo­rische over­winning in de strijd tegen bruut stie­ren­fes­tival


4 juli 2016

PACMA strijdt al elf jaar tegen het Toro de la Vega festival, een evenement waarbij honderden mannen een stier opjagen en met speren doodsteken. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp demonstreerde vorig jaar samen met PACMA in de straten van Madrid, gevolgd door honderdduizend mensen die ook vonden dat dit gruwelijke volksvermaak niet te rechtvaardigen is en moet stoppen.

11144999_10152936283516685_590612210744019170_n

Die jarenlange strijd heeft er nu toe geleid dat de regionale autoriteiten besloten hebben dit jaar geen vergunning af te geven voor dit brute festival. Dit jaar zal de politie voor het eerst niet optreden tegen het protest, maar er juist zijn om te voorkomen dat de stier gedood wordt.

Een historische overwinning voor PACMA, en weer een stap op weg naar een Spanje waarin dieren niet opgejaagd, verwond of gedood worden als vermaak tijdens festivals of stierengevechten.

For 11 years, PACMA has been fighting against the Toro de la Vega festival, an event where hundreds of men chase after a bull and then kill it with lances. Last year, Party for the Animals MEP Anja Hazekamp demonstrated together with PACMA in the streets of Madrid, followed by one hundred thousand people who believed that this cruel popular entertainment was unjustifiable and had to stop.

11144999_10152936283516685_590612210744019170_n

The years-long fight has now led to the regional authorities deciding not to grant a permit for the cruel festival this year. This year is the first time that the police will not act against the protest, but that they will be there to prevent the bull from being killed.

A historic victory for PACMA, and again one step closer to a Spain where animals are not chased, injured or killed for entertainment during festivals or bull fights.