Help mee het Europees ‘Vega­bur­ger­verbod’ te stoppen!


15 oktober 2020

Volgende week stemt het Europees Parlement over een verbod op ‘vleesnamen’ voor vegetarische en plantaardige producten. Wereldwijd wordt daar al jaren zwaar voor gelobbyd, met name door vertegenwoordigers van de vleesindustrie. De Nederlandse Partij voor de Dieren verzet zich op nationaal en Europees niveau tegen het strafbaar stellen van ‘vleesgelijkende namen’: zo’n verbod staat innovatie en het stimuleren van plantaardig voedsel in de weg. “Terwijl we - ook volgens de EU zelf - juist moeten overschakelen naar een plantaardiger voedselpatroon om de klimaat-, biodiversiteits- en gezondheidscrises van deze tijd aan te pakken”, aldus Europarlementariër Anja Hazekamp. Help mee het Europees Parlement te overtuigen om dit verbod te stoppen!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Fragment uit het Nederlandse satirische televisieprogramma Zondag met Lubach waarin de belangen van de vleesindustrie bij het verbod op ‘vleesnamen’ aan de orde worden gesteld.

What's in a name?
‘Vegetarische hamburger’, ‘vegaworst’ of ‘groentenburger’; als het aan de Landbouwcommissie van het Europese Parlement ligt, mogen dit soort benamingen binnenkort niet meer worden gebruikt. Ook aanduidingen als ‘plantaardige yoghurt’ voor zuivelvervangers moeten volgens de commissie worden verboden. Elke verwijzing naar dierlijke producten in de naamgeving van plantaardige voedingsmiddelen zou misleidend zijn voor de consument.

Volgens tegenstanders van het verbod - onder wie ngo’s, wetenschappers en producenten - helpen de namen consumenten juist om een duurzamere keuze te maken. Zij wijzen erop dat plantaardige producten cruciaal zijn voor de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem en dat de huidige namen duidelijk maken dat het om een product zonder dierlijke ingrediënten gaat, maar mét een vergelijkbare smaak en textuur. Een verbod daarop zou niet alleen veel geld kosten en producenten van plantaardige voedingsmiddelen schaden, maar ook lijnrecht ingaan tegen het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van de EU. Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket en steeds meer experts stellen dat we de consumptie van dierlijke producten moeten beperken om de klimaatdoelen te halen.

Help mee!
Ook jij kan helpen te voorkomen dat het Europees Parlement deze oneerlijke beperking legt op duurzame plantaardige producten. Teken deze petitie en laat vóór 20 oktober via social media de Europarlementariërs vriendelijk weten dat ze tegen het voorstel (Amendement 171) moeten stemmen. Gebruik daarbij de hashtags: #StandUpForPlantBased, #RejectTheVeggieBans en #IAmNotConfused en tag het Europees Parlement in je bericht. Hier kan je ook de contactgegevens van alle Europarlementariërs vinden.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Spot van de European Alliance for Plant-based Foods over de gevolgen van ‘Amendement 171’, het verbod waarover het Europese Parlement op 20 oktober stemt.

De toekomst is plantaardig
De Nederlandse Partij voor de Dieren maakt zich op nationaal én Europees niveau hard voor de transitie naar een plantaardig voedselsysteem. “De vleesindustrie is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering, natuurafbraak, biodiversiteitsverlies, dierenleed, luchtvervuiling en gezondheidsschade. Met het huidige akkerbouwareaal zouden we vier miljard extra monden kunnen voeden wanneer we de opbrengst direct zouden verwerken voor menselijke consumptie in plaats van voor de productie van vlees. We moeten de veestapel flink inkrimpen om de grote crises van deze tijd aan te pakken”, aldus Europarlementariër Anja Hazekamp. “Het is belangrijk dat het zo makkelijk mogelijk wordt voor mensen om een duurzamere keuze te maken in de supermarkt. Het voorgestelde verbod past daar niet bij.”

Partij voor de Dieren-oprichter Marianne Thieme maakt een statement met haar ‘Vega Vlees’-jurk.

Hetzelfde standpunt droeg voormalig partijleider Marianne Thieme van de Nederlandse Partij voor de Dieren uit door tijdens de opening van het parlementaire jaar twee jaar geleden een ‘Vega Vlees’-jurk te dragen, met daarop de namen van alle vegetarische en veganistische vleesproducten die op dat moment in heel Europa te verkrijgen waren. In de documentaire #Powerplant, die in Nederland en daarbuiten volle zalen trok, verkende zij de transitie naar een meer plantaardige en diervriendelijke samenleving in gesprek met wetenschappers, topchefs en beroemdheden.

De Partij voor de Dieren wil plantaardige producten stimuleren door de belasting daarop te verlagen en die op vlees juist te verhogen en stelt voor de Europese miljoenensubsidies voor de productie en promotie van vlees af te schaffen en in te zetten voor de omschakeling naar duurzame landbouw. Allemaal maatregelen die bijdragen aan de voedselrevolutie waartoe de partij samen met zusterpartijen wereldwijd oproept.