Finse zuster­partij EOP doet voor het eerst mee aan verkie­zingen


11 april 2017

De Finse zusterpartij EOP heeft op zondag 9 april voor het eerst meegedaan aan gemeenteraadsverkiezingen in Finland. EOP deed in totaal in zes gemeentes mee. De partij had kandidaten in Helsinki, Turku, Tampere, Nokia, Salla en Vesanto. Het is, na de oprichting van de partij in 2014, voor het eerst dat de partij deelneemt aan verkiezingen.

EOP noemt zichzelf ‘een politieke partij die als doel heeft van Finland een samenleving te maken die de rechten van alle dieren aanvaardt’. Hun missie is gerechtigheid voor alle diersoorten en een einde aan het gebruik van dieren als productiemachines. EOP is geboren uit de wil om dierenrechten onderwerp van politieke discussie en besluitneming te maken.

Marianne Thieme: “Wij duimen voor onze collega’s in Finland voor een mooi resultaat. Het zou fantastisch zijn als er ook in Finland vertegenwoordiging is van onze wereldwijde beweging van partijen voor dieren.”

In het Worldlog van Marianne Thieme van volgende week blikken we terug en hopen we dat er ook in Finland volksvertegenwoordigers voor een partij voor dieren zullen zijn.

Last Sunday 9 April, our Finnish sister party EOP participated in the municipal elections in Finland for the first time. EOP took part in the elections in a total of six municipalities. They had candidates in Helsinki, Turku, Tampere, Nokia, Salla and Vesanto. These are the first elections for the party, which was established in 2014.

EOP describes its party as ‘a political party that aims to make Finland a country in which the rights of all animals are recognized’. Their mission is to ensure justice for all animal species and to end the use of animals as production machines. EOP was born from a desire to make animal rights a subject of political debate and decision-making.

Marianne Thieme: “We are keeping our fingers crossed for a good result for our colleagues in Finland. The representation in Finland of our worldwide movement of political parties for animals would be wonderful.”

In Marianne Thieme’s Worldlog of next week we will look back on the elections, hopefully on a Finland that has chosen its own representatives from a party for animals.