Europees Parlement: verbod op gesleep met dieren naar landen buiten de EU


19 februari 2019

Europese dieren mogen niet langer vervoerd worden naar landen buiten de Europese Unie als niet gegarandeerd is dat ze daar goed behandeld worden. Daar stemde een meerderheid van het Europees Parlement (EP) vorige week voor. Verder wil het EP dat transporten met levende dieren – die nu nog dagen tot weken mogen duren – verkort worden. Het parlement refereert daarbij naar een maximale transportduur van 8 uur. Daarnaast moet strenger gecontroleerd wordt of alle EU-regels worden nageleefd. De voorstellen van het parlement verschijnen, mede op initiatief van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden tijdens diertransporten in en vanuit Europa.

Actie tegen diertransporten in het Europees Parlement in Straatsburg. Uitgevoerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen uit tien Europese landen.

Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp heeft hard gevochten om diertransporten aan banden te leggen en is blij dat het Europees Parlement zich nu duidelijk uitspreekt voor kortere diertransporten en tegen transport van dieren naar verre landen.

Hazekamp reisde afgelopen zomer naar Kroatië en Slovenië om diertransporten naar zogenaamde ‘derde landen’ te controleren en constateerde de vele misstanden met eigen ogen: “Transporten waarbij dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU, zijn de langste en de meest gruwelijke. Na dagenlang onderweg te zijn in Europa worden dieren, vaak hardhandig en bij extreme hitte, overgeladen op schepen met bestemmingen ver buiten de EU. Eenmaal over de EU-grens is er geen enkele controle meer op het welzijn van de dieren. Wat daar gebeurt is de reinste dierenmishandeling.”

De Europarlementariër wijst erop dat deze ongecontroleerde diertransporten in strijd zijn met een uitspraak van het EU-hof. “Het Europees Hof heeft bepaald dat dieren gedurende hun gehele reis beschermd moeten worden volgens Europese regels. Maar dat is met geen mogelijkheid te garanderen. Een totaalverbod op transporten naar landen buiten de EU is daarom meer dan nodig.”

Ook in de EU zelf is er van alles mis met diertransporten. Dierenbeschermingsorganisaties leverden sinds 2007 tweehonderd gedetailleerde verslagen in bij de Europese Commissie. Daarin staat hoe dieren in overvolle trucks worden geladen, vaak niet rechtop kunnen staan en vervoerd worden bij extreme temperaturen. De verslagen bevatten daarnaast bewijzen van transport van zieke en gewonde dieren en gebrek aan watervoorziening.

Het Europees Parlement wil dat transporteurs die de regels niet naleven harder en consequenter gestraft worden, bijvoorbeeld door inbeslagname van voertuigen. “Dat zijn hoopvolle voorstellen. Nu is het van groot belang dat diertransporten ook echt in de praktijk worden aangepakt en niet alleen op papier,” aldus Hazekamp.

Actie voeren in het EP

Voorafgaand aan de stemmingen over diertransporten, organiseerde de Partij voor de Dieren enkele acties op het plein van het EP in Straatsburg. Daarbij waren partijen voor de dieren uit elf verschillende EU-landen aanwezig. De vertegenwoordigers van deze partijen gaven ook allemaal een speech waarin ze Europarlementariërs opriepen om hun stem in het EP te gebruiken om dieren te helpen.

Zo sprak Vanessa Hudson, de leider van de Animal Welfare Party uit Verenigd Koninkrijk, haar ongeloof uit over het feit dat Europarlementariërs nog overtuigd moesten worden om tegen diertransporten te stemmen:

“Schandalig dat mensen zoals wij uit alle hoeken van Europa hierheen moeten reizen om de boodschap over te brengen naar Europarlementariërs dat het onacceptabel is om dieren te beschouwen als vracht. Het is onacceptabel dat baby’s – nauwelijks twee weken oud, niet gespeend, nog niet in staat hun eigen lichaamstemperatuur te reguleren – in vrachtwagens worden geladen, voor een reis die soms wel 70 uur duurt. Het is een smet op ons geweten dat wij zoiets laten gebeuren. En de geschiedenisboeken zullen ons hier ongetwijfeld hard op afrekenen. Maar wat een kans hebben we vandaag. De kans om eindelijk te zeggen: genoeg is genoeg. Het is tijd om moreel leiderschap te tonen. Het is tijd om een einde te maken aan dit onrecht. Het is tijd om te stoppen met diertransporten.”