Euro­par­lement: Noorwegen moet stoppen met walvis­jacht


21 september 2017

Het Europees Parlement heeft zich vorige week met grote meerderheid geschaard achter een motie van de Partij voor de Dieren die Noorwegen oproept om de commerciële jacht op walvissen te staken. Ook wil het Europarlement dat Noors walvisvlees niet langer via Europese havens vervoerd wordt naar Japan.

“Deze uitspraak van het Europees Parlement verhoogt de internationale druk op Noorwegen. Walvisjacht is wreed en vormt een gevaar voor het voortbestaan van deze indrukwekkende dieren,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

De jacht op walvissen is wereldwijd verboden sinds 1986, maar Noorwegen, Japan en IJsland weigeren zich aan dit verbod te houden. Sinds het verbod in 1986 inging, doodde Noorwegen al meer dan 13 duizend walvissen. Dit jaar wil het land 999 van de dieren doden.


PvdD Europarlementariër Anja Hazekamp laat met haar collega’s zien dat ze tegen walvisjacht zijn

Het Europees Parlement roept Noorwegen nu op om zich neer te leggen bij het internationale verbod en de walvisjacht eindelijk te staken. Het kan geen dwingend verbod opleggen, omdat Noorwegen geen lid is van de EU.

Wel kan Brussel ervoor zorgen dat Noors walvisvlees niet langer via EU-havens wordt verscheept naar Japan. Hoewel het kopen en verkopen van walvisproducten verboden is in de EU, mag het vlees van walvissen nog wel worden verscheept via EU-havens. Een maas in de wet, waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Zo werd in oktober 2016 een kleine drieduizend kilo aan Noors walvisvlees naar Japan verscheept via havens in Duitsland, Frankrijk en Malta. Milieuorganisaties waarschuwen dat de Noorse export van walvisvlees steeds verder toeneemt.

De Partij voor de Dieren wil nu een algeheel verbod op het verschepen van walvisproducten via EU-havens en ziet zich daarin gesteund door het Europees Parlement. “De walvisjacht is al meer dan dertig jaar verboden. Dan is het tegenstrijdig om landen, die internationale beschermingsmaatregelen aan hun laars lappen, te helpen bij het vervoer. Een verschepingsverbod maakt de handel in walvisproducten moeilijker en ontmoedigt op die manier ook de jacht,” aldus PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp.

Nu het Europees Parlement het voorstel van de Partij voor de Dieren heeft gesteund, is het aan de Europese Commissie en de 28 EU-landen om te beslissen of het verschepingsverbod voor walvisproducten er inderdaad komt.

Last week, a majority of the European Parliament has supported the Party for the Animals’ motion urging Norway to cease its commercial whaling operations. The EU also wants to ensure that whale meat is no longer transported to Japan through EU ports.

“The EU´s verdict puts additional pressure on Norway. Whaling is cruel and constitutes a danger to the existence of these magnificent creatures,” says MEP Anja Hazekamp (Party for the Animals).

Norway, Japan and Iceland refuse to uphold the global whaling ban that came into effect in 1986. Since the ban came into effect, Norway has killed over 13,000 whales, and plans on killing 999 more this year.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp and her colleagues take a stand against whaling

MEPs urge Norway to abide by the International Whaling Commission moratorium and to finally cease its whaling operations. The European Parliament cannot impose a legally binding ban, as Norway is not a member of the EU.

However, Brussels can make sure that Norwegian whale meat is no longer transported to Japan through European ports. Although the buying and selling of whale products is illegal in the EU, transporting whale meat through EU ports is still allowed. A loophole, and one that is eagerly exploited. For instance in October 2016, when just under 3,000 kilos of Norwegian whale meat was shipped to Japan through ports in Germany, France and Malta. Environmental organisations warn that the export of Norwegian whale meat is steadily rising.

The Party for the Animals, supported by the European Parliament, wants a total ban on the shipment of whale products through EU ports. “Whaling has been prohibited for over thirty years. Offering our help with the transport of whale products to countries that disregard international protection measures, is contradictory. A ban on transit will make the trade in whale products more difficult and thereby discourage whaling itself,” according to Party for the Animals MEP Anja Hazekamp.

Now that the European Parliament has supported the Party for the Animals’ proposal, it is up to the European Commission and the 28 EU member states to decide whether there will be an actual ban on transit of whale products.