Esthers Blog: Wereldwijd aandacht voor natuur en dieren­rechten


26 november 2019

Onze beweging voor dierenrechten groeit internationaal en dat valt de pers ook steeds meer op. Onlangs werd ik bijvoorbeeld geïnterviewd door de Italiaanse journaliste Sabrina Giannini van de televisiezender RAI3, die een onderzoeksjournalistiek programma maakt. Het ging over dierenwelzijn in Nederland, Italië en Europa en de internationale groei van onze beweging. Het interview wordt op 6 januari uitgezonden. In Italië werkt onze zusterpartij Partito Animalista Italiano aan politieke verandering voor de dieren en onze planeet.

Esther met Italiaanse journaliste Sabrina Giannini.

Over politieke verandering gesproken: onze Britse zusterpartij Animal Welfare Party doet op 12 december met zes kandidaten mee aan de Britse nationale verkiezingen! Zij hebben te maken met een onrechtvaardig kiessysteem, maar hebben eerder dit jaar bijlokale verkiezingen bewezen ook dat systeem te kunnen overwinnen. Met genoeg steun van alle planeet- en dierenbeschermers, kunnen ze op 12 december weer een sterke stem laten horen voor betere bescherming van alles wat kwetsbaar is.

Een paar weken terug mocht ik samen met Earthling Ed hier in Nederland spreken over ons consumptiegedrag, bewustwording rond alles wat we dieren daarmee aandoen en hoe we het tij kunnen keren. Niemand wil dieren pijn doen, maar soms is het moeilijk om eigen waarden in overeenstemming te brengen met eigen (consumptie)gedrag. Dierenactivisten als Earthling Ed zijn er meester in om mensen daarmee te helpen. Tof om hem te horen spreken over hoe hij met behulp van open gesprekken mensen zelf tot eigen conclusies over ons omgaan met dieren laat komen. Overigens waren er ook 80 boze boeren die met een illegale protestactie onze bijeenkomst probeerden te verstoren. Niet gelukt, uiteraard.

En omdat ik daar toch samen met Ed was en Ed zelf uit Verenigd Koninkrijk komt, hebben we natuurlijk meteen samen een boodschap voor alle Britse kiezers opgenomen:

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Videoboodschap Esther en Earthling Ed.

In mijn vorige blog sprak ik al over onze strijd tegen destructieve handelsverdragen. Begin november hebben we een hoorzitting gehouden in de Nederlandse Tweede Kamer over de schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor milieu, natuur, boeren en dierenwelzijn. In december wordt in de Tweede Kamer over dit handelsverdrag met Canada gestemd. Spannend!

Wij zetten ook de strijd door tegen andere verdragen die het moeilijker maken om een dier-, mens- en milieuvriendelijke samenleving te realiseren. De Nederlandse Minister van Handel zegt grote klimaatambities te hebben en mensenrechten te willen beschermen, maar de handelsverdragen waar ze mee akkoord gaat gaan vaak rechtstreeks tegen die ambities in. Zo wil Nederland het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten doorzetten, terwijl dat land zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs. Absurd: we gaan toch niet onze grens opengooien voor vervuilende producten uit landen die niks doen voor het klimaat?

Hetzelfde geldt voor verdragen die mensenrechtenschending in de hand werken, zoals het Mercosur-verdrag: met dat verdrag met enkele Zuid-Amerikaanse landen, geeft de Europese Unie (EU) o.a. de Braziliaanse president Bolsonaro een afzetmarkt cadeau voor landbouwproducten die ontsproten zijn aan intimidatie, geweld en moord.

Protest tegen Mercosur-verdrag, samen met verschillende partijen voor de dieren, dieren- en natuurbeschermers in Porto.

De Partij voor de Dieren roept ook op tot een totaalverbod op de invoer van paardenvlees in de EU. We maken ons zorgen over de verschrikkelijke wijze waarop paarden in Zuid-Amerika en Canada behandeld worden. Sinds 2012 hebben officiële EU-onderzoeken en dierenwelzijnsorganisaties herhaaldelijk aangetoond dat er sprake is van dierenmishandeling en ook van risico’s voor de voedselveiligheid. Het is onacceptabel dat de EU paardenvlees blijft invoeren.

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft een groot deel van de Nederlandse Tweede Kamer zich ook tegen een vrijhandelsverdrag met Thailand gekeerd. Als de Europese Commissie en Thailand tot een akkoord komen, worden de Europese grenzen wagenwijd opengezet voor Thais plofkippenvlees. Thailand is nu al de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese Unie. Het is onbestaanbaar dat Nederland naar duurzame kringlooplandbouw toe wil, maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzet voor spotgoedkope Thaise plofkippen.

Gelukkig boeken we steeds meer succes tegen onduurzame investeringen. Zo subsidieert Nederland nu massaal biomassa, wat onder andere inhoudt dat het kappen en opstoken van bossen in kolen- en biomassacentrales wordt gesteund met belastinggeld. Door onze succesvolle moties deze maand, hebben we weer een belangrijke stap gezet richting een stop op alle subsidies voor houtgestookte biomassa. Niet alleen in Nederland loopt het areaal bos namelijk snel terug, ook in het buitenland richten we door middel van deze subsidies grote natuurschade aan. We hebben bossen juist keihard nodig om de klimaatcrisis aan te pakken.

Esther in New York met Voters for Animal Rights.

Ten slotte nog geweldig nieuws uit New York: daar komt een verbod op de verkoop van foie gras, mede dankzij inzet van onze collega’s van Voters for Animal Rights, die ik vorig jaar heb ontmoet.

De (politieke) strijd voor dierenrechten wordt over de hele wereld gevoerd en steeds vaker gewonnen!

Tot de volgende keer.

Esther