Hoe de Britse Animal Welfare Party de Labour Party en de Conser­vative Party versloeg in de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen


14 mei 2019

Jane Smith van de Animal Welfare Party heeft politieke geschiedenis geschreven in het Verenigd Koninkrijk. Ze behield haar zetel in de gemeenteraad van Alsager en versloeg daarbij de kandidaten van zowel Labour als de Conservatives met 357 stemmen (9,8%). Hoe ze dat heeft gedaan? Ze vertelt er alles over in haar blog die onlangs gepubliceerd werd in de Huffington Post.

Jane Smith, gemeenteraadslid voor de Animal Welfare Party, samen met Tweede Kamerlid Esther Ouwehand

“Hoe ik gewonnen heb, en waarom? Het ‘waarom’ heeft voor mij te maken met het feit dat de mens slechts 0,01% van al het leven op aarde vertegenwoordigt, terwijl de behoeften van de overige 99,9% in het merendeel van de besluiten van regeringen en lokale overheden nauwelijks worden meegerekend. Hier zijn verschillende redenen voor, en ze zijn allemaal even tragisch: de mens is zichzelf gaan beschouwen als de dominante soort; veel mensen houden in hun dagelijkse beslissingen als consument geen enkele rekening met andere dieren; en tenslotte ‘stemmen’ dieren niet en tellen ze derhalve nauwelijks mee voor de meeste zittende vertegenwoordigers in de lokale en nationale politiek.

Is dit nu eenmaal ‘hoe de wereld werkt’, moeten wij ons hier maar gewoon bij neerleggen? Voor mij is het antwoord op die vraag ondubbelzinnig ‘nee’. Er leven veel soorten in onze wereld, ieder met zijn eigen intrinsieke waarde. Wij mensen leiden ons leven misschien alsof andere soorten er niet toe doen, maar uiteindelijk betalen we daar een hoge prijs voor: we kunnen alleen op deze manier leven als we ons bijna volledig afsluiten van de wereld om ons heen, met lichamelijke, morele en spirituele armoede als gevolg.

Alle megastallen, slachthuizen, dierentuinen, proeflabs en jachtpartijen in ons land vallen onder het zogenaamd waakzaam oog van een lokale overheid. De uitbuiting van dieren gebeurt niet zomaar in de achtertuin van een ander - daar is het veel te grootschalig voor. Het speelt zich voor onze deur af, en daarom moeten we rekening houden met de behoeften en rechten van dieren op het meest lokale niveau, te beginnen met de parochieraad.

Ooit tolereerden we menselijke slavernij op grote schaal; er waren uitzonderlijke mensen voor nodig om het concept van slavernij te ontmantelen en te laten zien hoe fout het was. Niet zo lang geleden mochten vrouwen in dit land nog niet stemmen; vrij recent werd homoseksualiteit nog beschouwd als een misdaad. We zijn als mensen op ons best als we eens heel goed kijken naar onze wereld en de dingen proberen te verbeteren – en verbetering is hard nodig voor de dieren en hun leefgebieden.

In 2017 stapte ik, als gemeenteraadslid voor de Green Party in Alsager, Cheshire, over naar de Animal Welfare Party (AWP), omdat ik een einde wilde maken aan de uitbuiting van dieren en hiervan mijn prioriteit wilde maken in de politiek. Zo kwam het dat ik mij voor de gemeenteraadsverkiezingen van deze maand voor het eerst kandidaat had gesteld voor AWP, tegenover kandidaten van de Liberal Democrats, Labour Party en de Conservatives. Een beslissend moment.

Die dag wonnen we.

Het is goed om te vermelden dat we campagne hebben gevoerd met een zeer klein budget. Onze campagne was 100% “positief”: in plaats van andere partijen te bekritiseren, hebben we ons in onze verkiezingsflyer volledig gericht op wat we al gedaan hebben en welke toekomstplannen we hebben voor Alsager. We vonden dat we genoeg te vertellen hadden zonder mee te doen aan de giftige vuilspuiterij die kenmerkend was voor de verkiezingsstrategieën van zoveel andere, grotere partijen.

Naar mijn mening hebben we in Alsager gewonnen met puur hard werk voor lokale mensen, dieren en milieu, en doordat we onze successen op een simpele en eerlijke manier hebben laten zien. In de politiek lijken eigenschappen als integriteit en welwillendheid vaak schaars, zeker in verkiezingstijd.

Ons ene kiesdistrict in de typisch semi-landelijke plaats in Cheshire bestond niet uit dierenrechtenactivisten – maar wat we wél hadden, was een groep gewone mensen die hard werk voor mensen, dieren en het milieu vanuit een filosofie van rechtvaardigheid en compassie erkennen en respecteren. Als we iets bewezen hebben, dan is het wel dat lokaal werk met het oog op het welzijn van alle levende wezens niet alleen mogelijk is – het wordt ook beloond via de stembus.

Ik hoop dat dit anderen aanmoedigt op te staan en zich te laten gelden op ieder niveau van de menselijke politiek om te werken aan een betere en eerlijkere wereld voor ons allemaal – ongeacht de soort.”

De Animal Welfare Party is een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk voor mensen, dieren en het milieu. Het beleid van AWP is gericht op het creëren van een rechtvaardigere, eerlijkere en duurzamere samenleving waarin de belangen van mensen, dieren en het milieu meewegen. De partij neemt ook deel aan de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement in regio Londen als deel van Animal Politics EU – een groep van elf Europese partijen voor dierenrechten die samenwerken voor de verkiezingen met de gedeelde ambitie om een positieve verandering teweeg te brengen voor de planeet en ál haar bewoners.

Gerelateerde organisatie