Esthers Blog: Team Planet groeit!


30 maart 2021

“Ik stem Partij voor de Dieren. Een programma vol reële idealen, opkomen voor alles wat kwetsbaar is. De keren dat ik strategisch heb gestemd had ik spijt achteraf. Dus ik stem nu met mijn hart. Fundamentele, positieve veranderingen, wie kan daar nou tegen zijn?”

Dat schreef een bekende Nederlandse acteur op sociale media een dag voor de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer vorige week. Hij koos voor lef en positieve verandering. Hij was niet de enige: onze Partij voor de Dieren groeide met 20% naar zes zetels! Als alleen de Nederlandse stemmers uit het buitenland het voor het zeggen hadden, hadden we zelfs acht zetels gewonnen. Onze planeetbrede visie wordt dus ook in het buitenland omarmd.

In mijn vorige blog legde ik al uit dat de Partij voor de Dieren de enige partij is die de wetenschap volgt en die structureel wijst op de noodzaak van systeemverandering, en dus geen genoegen neemt met gerommel in de marge of symptoombestrijding. De oplossingen voor de verschillende crises zijn er, het enige dat ze in de weg staat is het gebrek aan politieke moed. We zijn de aanjager die de fossiele politici uit hun comfortzone duwen, zodat ze beter hun best gaan doen voor onze planeet en ál haar inwoners.

Mooi om te zien dat steeds meer mensen dat zien en dat onze beweging ook buiten Nederland groeit: onze Duitse zusterpartij heeft er ook vier zetels bij gekregen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Gefeliciteerd!

Esther Ouwehand met een kiezer van de Partij voor de Dieren.

Geen concessies over rechtsstaat en toekomst van kinderen
Op dit moment wordt nog gepraat met verschillende partijen om te kijken hoe de nieuwe regering gevormd kan worden. De Partij voor de Dieren heeft aangegeven mee te willen regeren, maar alleen als de nieuwe regering serieus aan de slag wil met de problemen die we hebben. We zitten namelijk in een gezondheids-, klimaat-, en biodiversiteitscrisis én we hebben een tekort aan betaalbare woningen. Nederland doet nog steeds mee aan grootschalige en brute uitbuiting van dieren. Ook is er nog veel discriminatie en sociaal onrecht. Eerder schreef ik hoe de Nederlandse overheid de rechtsstaat schaadt en de rechten van burgers schendt.

Een nieuw kabinet zou wat de Partij voor de Dieren betreft daarom de volgende prioriteiten moeten stellen:

  1. Het voorkomen van nieuwe pandemieën.
  2. Het in samenhang oplossen van klimaat-, biodiversiteits- en wooncrisis.
  3. Een transitie naar een duurzaam en rechtvaardig economisch model dat binnen de draagkracht van de aarde blijft.
  4. Het actief bestrijden van racisme en discriminatie.
  5. Het bestrijden van armoede en het bevorderen van economische en maatschappelijke gelijkheid.

Geen coalitie vol compromisme en symptoombestrijding, maar van daadkracht en moed om de grootste problemen van deze tijd aan te pakken.

De zes volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren vieren verkiezingswinst.

Sterker team om samen (internationaal) onrecht te bevechten

Europarlementariër Anja Hazekamp in de Spaanse haven van Cartagena om de gruwelijkheden van de handel met levende dieren te laten zien.

Ondertussen blijven we keihard werken aan positieve verandering. Zo weten veel mensen niet dat voor onze zuivelproducten ook stiertjes (kalfjes) dood worden gemaakt. Deze kalfjes hebben voor de melkveehouderij namelijk geen ‘nut’ en worden daarom meteen van hun moeder gescheiden en na een paar dagen gestuurd naar een bedrijf dat ze vetmest voor de vleesproductie. Deze maand bevestigde een rapport van het Nederlandse Ministerie van Landbouw hetgeen waar de Partij voor de Dieren al lang op wees: er moet een einde komen aan zulke kalvermesterijen. De sector is niet alleen een gevaar voor dieren en het klimaat, maar ook voor de gezondheid van mensen omdat ze het risico op ziektes en pandemieën vergroot. Het rapport wijst op de vele longontstekingen bij de kalveren, een hoge kalversterfte en resistente bacteriën als gevolg van overmatig antibioticagebruik. En ook hier is er vernietigende kritiek op langdurig internationale transport van kalveren.

Jaarlijks worden vanuit de EU miljoenen landbouwdieren zoals kalveren vervoerd over lange afstanden. Het bewijs dat deze transporten een horror zijn voor de dieren is overweldigend. Onze Europarlementariër Anja Hazekamp vecht om hier een einde aan te maken. De Europese Commissie doet niets, en de lidstaten die aan zulke gruwelijkheden meewerken (zoals Roemenië) ontkennen alles ondanks bewijs op beeld.

In mijn vorige blog vertelde ik al over het meest recente voorbeeld van deze foute diertransporten: duizenden stiertjes die per schip uit Spanje naar het Midden-Oosten vertrokken, konden nergens aanmeren en bleven afgelopen drie maanden doelloos rondzwerven op zee. Een deel van die koeien is nu terug in Spanje, in de haven van Cartagena, en wordt alsnog afgemaakt. Onze Anja Hazekamp is op het moment van schrijven in de haven. Ze brengt verslag uit aan de parlementaire enquêtecommissie diertransporten, die dankzij het aandringen van Partij voor de Dieren momenteel onderzoek doet naar ernstige misstanden bij transport van dieren.

Dierenartsen die aan boord van het schip in Spanje konden komen, beschreven hoe dieren bijna in hun eigen uitwerpselen zwommen. Op elkaar gepakt, uitgemergeld en uitgedroogd, zonder goede ruimte om te rusten. De stiertjes hadden verwondingen, afgebroken staarten en ontstekingen. Sommige dieren waren er zo erg aan toe dat ze nauwelijks reageerden of hun ogen konden openen.

Ondertussen voltrekt zich een nieuwe crisis bij het Suez-kanaal: weer zitten dieren aan boord van zes schepen in verschrikkelijke omstandigheden vast op zee.

Dit soort praktijken zijn geen uitzondering. Dankzij jullie steun kunnen we nu met een groter team in binnen- en buitenland nog harder werken om hier een einde aan te maken.

Dus blijf ons volgen en blijf je uitspreken tegen onrecht!

Tot de volgende keer.

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Nederlandse Partij voor de Dieren