Esthers Blog: Samen maken we het donker­groene verschil


14 maart 2023

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan alle mensen die getroffen zijn door de verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië. Het leed is niet te overzien. Er zijn veel dappere mensen in de regio bezig om de meest kwetsbare burgers en dieren te helpen. Onze vrienden van Animal Save Movement hebben een centrale inzamelingsactie opgezet om ervoor te zorgen dat geld en voorraden daar terechtkomen waar ze het meest nodig zijn - zowel in Turkije als in Syrië. Als je iets kan missen, doneer vooral, want alle hulp is nog steeds hard nodig.

Destructieve agro-industrie aan banden leggen
Samen met burgers winnen we steeds vaker tegen de lobby van grote bedrijven die onze gezondheid en planeet schaden. In februari was er al het goede nieuws dat de Europese Unie uit het klimaatverwoestende energieverdrag “Energy Charter Treaty” wil stappen. Het verdrag beschermt energiebedrijven en stelt grote vervuilers in staat miljardenclaims in te dienen tegen overheden die klimaatmaatregelen willen nemen. Dankzij de inzet van veel burgers, organisaties en de Partij voor de Dieren stopt de EU eindelijk met dit verdrag.

In mijn vorige blog vertelde ik ook hoe belangrijk het is om ons overal te verzetten tegen het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Zuid-Amerikaanse landen (het Mercosur-verdrag). Dit verdrag is een ramp voor de boeren, onze voedselveiligheid, natuur en klimaat en het draagt bij aan schending van mensenrechten in Zuid-Amerika. Maar in Nederland hebben we deze maand weer een ronde gewonnen in de strijd tegen dit megalomane verdrag! De Tweede Kamer heeft op initiatief van de Partij voor de Dieren het nieuwe Mercosur-verdrag van tafel geveegd. Drie jaar geleden deed de Kamer hetzelfde, maar de Europese Commissie probeert het verdrag toch met trucjes door te drukken. Dat hebben we nu weer geblokkeerd. Maar het blijft belangrijk dat mensen zich overal in Europa blijven uitspreken tegen deze plannen. Samen kunnen we ze definitief stoppen en echt werk maken van bescherming van natuur en een gezond landbouwsysteem.

Grote bedrijven in de agrarische wereld hebben afgelopen decennia veel geld verdiend aan de schaalvergroting in de veehouderij. Met de ongebreidelde groei van het aantal landbouwdieren en de focus op zo veel mogelijk produceren tegen een zo laag mogelijke prijs, hebben veevoerbedrijven, supermarkten, slachthuizen en banken de boeren op een doodlopende weg gezet en de maatschappij grote schade aangedaan. Nu het duidelijk is dat ons landbouwsysteem moet hervormen naar natuurinclusief, biologisch en meer plantaardig en boeren daarbij moeten worden geholpen, moet de overheid deze agro-industrie dwingen om eerlijk bij te dragen aan een transitiefonds. Voor de dieren, voor de mensen, voor het klimaat en voor de natuur. Dat voorstel gaan wij indienen in het Nederlandse parlement.

Het kan namelijk niet zo zijn dat alleen de belastingbetaler opdraait voor natuurschade die door grote agrobedrijven is veroorzaakt. Er is geen land ter wereld met zo veel dieren per vierkante meter als Nederland. De bedrijven die aan de enorme Nederlandse veestapel hebben verdiend en altijd enorm hebben gelobbyd tegen het krimpen van de veestapel, moeten als eerste betalen voor de schade die ze zelf veroorzaakt hebben. Veel boeren in Nederland hébben geen verdienmodel, zij zijn het verdienmodel van dit soort bedrijven. Dat gaan wij veranderen.

Hoe groot de schade is die de agro-industrie aanricht, bleek afgelopen week weer met de publicatie van een Europees onderzoek naar landbouwgif. Daaruit blijkt dat Nederland Europees kampioen gifgebruik is en dat het landbouwgif met o.a. kankerverwekkende stoffen niet alleen in de grond van boeren zit, maar ook in hun bloed en in hun woningen. Er zijn grote aanwijzingen dat dit leidt tot bijvoorbeeld Parkinson en verminderde vruchtbaarheid. Dat moet stoppen. De Partij voor de Dieren strijdt daarom ook in Europa en in de Tweede Kamer om landbouwgif te verbieden, zodat de gezondheid van mensen veel beter beschermd wordt. We willen boeren helpen om het gebruik van landbouwgif snel af te bouwen.

Partij voor de Dieren-team in actie tijdens campagne.

Elke stem kan donkergroene verschil maken
Op 15 maart zijn er belangrijke regionale verkiezingen in Nederland. Er is geen tijd te verliezen als we de klimaat- en biodiversiteitscrisis nog op tijd willen oplossen en grotere problemen willen voorkomen. Internationals in Nederland mogen hun stem uitbrengen voor de waterschappen - een minder bekend maar belangrijk politiek orgaan waar veel beslissingen worden genomen over natuur, milieu, klimaat en dieren. Ga dus vooral stemmen en motiveer mensen die je kent om hetzelfde te doen. Met een stem op de Partij voor de Dieren kies je voor een gezonde toekomst, met meer natuur, betaalbaar en groen wonen, schoon water en schone lucht en een strenge aanpak van grootvervuilers. Als je een international bent of internationals in Nederland kent, hier is meer informatie over hoe internationals kunnen stemmen. Elke stem kan het donkergroene verschil maken!

Tot de volgende keer.

Ester Ouwehand
Fractievoorzitter Nederlandse Partij voor de Dieren