Expat of student in Nederland? Ga stemmen op 15 maart!


1 maart 2023

Expats en buitenlandse studenten kunnen op 15 maart stemmen bij de aankomende verkiezingen in Nederland. Internationals mogen hun stem uitbrengen voor de waterschappen - een minder bekend maar belangrijk politiek orgaan waar veel beslissingen worden genomen over natuur, milieu en dieren. De Partij voor de Dieren roept alle inwoners van Nederland op om hun stem te laten gelden. Voor de dieren, de natuur, schoon water en een gezonde leefomgeving.

Bever.

Water is van vitaal belang voor elke vorm van leven en vervuiling, overstromingen en extreme droogte zijn per definitie grensoverschrijdende problemen. Nederland is bekend om zijn waterrijke landschap en het grotendeels onder zeeniveau gelegen land. Maar klimaatverandering leidt tot een stijgende zeespiegel en tot aanhoudende droogte, waardoor dijken gevoelig zijn voor schade en grote delen van het land kwetsbaar zijn voor overstromingen. Daarbij heeft Nederland de slechtste waterkwaliteit van heel Europa, met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit en de volksgezondheid.

Daarom roept de Partij voor de Dieren álle inwoners op om te gaan stemmen. “Je kunt nu nog kiezen! Er is geen tijd te verliezen.” De partij wil een einde maken aan de vervuiling van wateren met meststoffen, hormonen en gifstoffen die wordt veroorzaakt door de intensieve veeteelt en industriële activiteiten. Zij wil planten en dieren voor uitsterven behoeden en een gezonde leefomgeving creëren voor mensen. De kwaliteit van ons water herstellen en klimaatmaatregelen nemen om het voortbestaan van het leven op aarde veilig te stellen. En de dieren die in en rond onze wateren leven met zorg en respect behandelen.

Meer informatie over de plannen en ideeën van de partij is in het Engels beschikbaar in de Waterschapsverkiezingsflyer en in het landelijke planeetbrede verkiezingsprogramma uit 2021: Plan B - Idealisme is het nieuwe realisme. Een samenvatting van de belangrijkste plannen in dit programma is ook beschikbaar in 12 andere talen. Sinds haar verkiezing in de Tweede Kamer in 2006 is de Partij voor de Dieren gestaag gegroeid en heeft zij hard gewerkt om haar ecocentrische doelen te bereiken in gemeenteraden, Provinciale Staten, Waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Waar en hoe te stemmen
Op 15 maart doet de Partij voor de Dieren mee in een groot deel van de waterschappen en in alle provincies. Expats en buitenlandse studenten die tijdelijk of permanent in een van de deelnemende waterschapsregio's wonen, kunnen stemmen voor deze waterschappen.

Kijk op deze kaart en klik op de provincie waar je woont om te zien welke waterschappen verantwoordelijk zijn in jouw regio (zie: 'Waterschappen in jouw provincie' rechtsonder) en wie de kandidaten van de Partij voor de Dieren zijn.

Meer informatie over hoe en waar je kunt stemmen.

Gerelateerde organisatie