Esthers Blog: Samen luid en duidelijk tegen alle vormen van onrecht


16 juni 2020

“Het zijn niet onze verschillen die ons verdelen. Het is ons onvermogen die verschillen te herkennen, te accepteren en ze te bevieren. Het is niet het verschil dat ons immobiliseert, maar stilte.”

Deze woorden van schrijfster en burgerrechtenactiviste Audre Lorde bieden inspiratie en steun in de strijd voor een betere wereld. Afgelopen maand zijn miljoenen mensen over de hele wereld de straat op gegaan om een duidelijke boodschap over te brengen: racisme doet pijn, racisme is nog steeds overal, en daar moet een einde aan komen. Ik heb de Nederlandse regering gevraagd pal achter deze beweging voor rechtvaardigheid te gaan staan en de Amerikaanse ambassadeur ter verantwoording te roepen over het feit dat zijn president dreigde te schieten op Amerikaanse burgers. We mogen niet zwijgen terwijl elke dag opnieuw groepen worden onderworpen aan geweld, haat en onderdrukking.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Speech van artiest Killer Mike.

In dat kader raad ik iedereen aan om deze adembenemende speech van artiest Killer Mike te bekijken. Hij laat de diepe pijn zien over het systeem waarin George Floyd achteloos kon worden gedood door witte politiemannen - het diepgewortelde racisme waarmee de zwarte gemeenschap nog altijd i-e-d-e-r-e dag moet worstelen. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe hij vanuit die diepe pijn de weg vooruit zoekt, zoals zoveel ongelofelijk dappere zwarte activisten vóór hem hebben gedaan.

Het gaat om een gezamenlijke strijd tegen alle vormen van onderdrukking. Zoals Lorde schreef: we moeten onze onderlinge verschillen in kracht omzetten en samen opkomen voor alle kwetsbare groepen in onze samenleving.

Historische overwinning

Protest tegen Mercosur-deal.

Deze maand hebben we voor een gigantische doorbraak gezorgd: we hebben het desastreuse handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen - de zogenaamde Mercosur-deal - geblokkeerd! Dit handelsverdrag moet door alle EU-lidstaten worden geratificeerd, maar het Nederlandse parlement steunde een motie van de Partij voor de Dieren tegen deze monsterdeal. Het parlement zegt nu duidelijk tegen de Nederlandse regering: stoppen met dit afschuwelijke plan. We gaan géén afzetmarkt cadeau doen aan mensenrechtenschendingen, verwoesting van de Amazone en landbouwpraktijken die nog erger zijn dan hier in de EU. Prachtig dat juist Nederland “Handelsland” nu een andere koers eist!

Het is onbestaanbaar dat de EU zogenaamd richting een duurzaam klimaat- en landbouwbeleid wil gaan, maar ondertussen handelsdeals blijft sluiten met o.a. Brazilië, waar president Bolsonaro heeft gezegd het regenwoud en de mensenrechten op te willen offeren voor de productie van goedkoop rundvlees en veevoer en waar alle ruimte wordt geboden aan massaal gebruik van landbouwgif.

Het neoliberale handelssysteem is kapot en is alleen maar gunstig voor de grote multinationals. Ten koste van burgers, boeren en de natuur. Het is geweldig dat dat besef eindelijk begint door te dringen. We zijn echt op een keerpunt in de geschiedenis aanbeland. Vorige week werd ik hierover geïnterviewd door een van de grootste Braziliaanse journalisten. De internationale pers spreekt van een ware ‘paradigmawisseling’.

En dat allemaal dankzij onze wereldwijde beweging voor onze planeet en ál haar inwoners! Vorig jaar demonstreerden we nog samen met zusterpartijen en mensen uit 28 landen voor het Braziliaanse consulaat in Porto tegen de Mercosur-deal. Samen sterk!

Stoppen met marteling van dieren

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Esther Ouwehand tijdens een protest tegen nertsenfokkerij.

De Partij voor de Dieren zet ook de strijd door tegen het massaal ophokken, misbruiken en doden van onschuldige dieren voor ‘mode’ en consumptie. Onze fractie in de Nederlandse gemeente Apeldoorn kreeg de sterk agrarisch gezinde gemeente deze maand toch zover om te zeggen: we moeten stoppen met de intensieve veehouderij. Yes! Ik ben ontzettend trots en blij. De positieve verandering waar we zo hard voor knokken begint zich af te tekenen.

Een van de gevechten die we binnenkort ook hopen te winnen is de strijd tegen de immorele bontindustrie. Meer dan twintig jaar geleden werd door het Nederlandse parlement een motie aangenomen tegen die industrie. Die motie sprak uit dat nertsen van nature solitair levende roofdieren zijn en dat het fokken en doden van nertsen voor bont niet gerechtvaardigd is. De nertsenfokkers kregen wel tot 2024 de tijd om hun bedrijfsvoering af te bouwen.

Zeker 90 miljoen vergaste en gevilde nertsenjongen verder is er daarom nog altijd geen einde gekomen aan een praktijk die door een ruime meerderheid van het publiek moreel onacceptabel wordt gevonden. Elk jaar worden honderden duizenden vrouwtjesnertsen zwanger gemaakt, zodat ze in het voorjaar in hun kooien bevallen van pups. Pups die hun korte leven in krappe draadgazen kooien moeten doorbrengen tot ze worden vergast en gevild aan het eind van het jaar: 4,5 tot 5 miljoen dieren per jaar. Tot 2024. Onvoorstelbaar gruwelijk.

De Partij voor de Dieren wil dat er onmiddellijk een einde komt aan de nertsenfokkerij. In steeds meer fokkerijen breekt het coronavirus uit en daarmee vormen ze, naast een bron van grootschalig en ernstig dierenleed, een bedreiging voor de volksgezondheid. Alle nertsen bij besmette bedrijven worden nu gedood. Maar de Nederlandse regering staat toe dat fokkers vervolgens gewoon weer met nieuwe dieren verder fokken. Absurd! Nu de nertsen gedood worden vanwege corona, is de morele plicht zwaarder dan ooit: geen nieuwe fok van nertsen meer! De kooien moeten leeg en de kooien moeten ook leeg blijven.

Deze week wordt gestemd over onze moties om nu eindelijk een definitief einde te maken aan de nertsenfokkerij. Wij hopen dat collega-politici hun morele verantwoordelijkheid nemen.

Zorg goed voor elkaar en tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
(Fractievoorzitter Partij voor de Dieren)