Esthers Blog: Klaar voor een donker­groene verkie­zings­cam­pagne!


8 februari 2023

Ik ben er weer! Vandaag heb ik mijn taken als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren weer opgepakt. Mijn laatste blog was in september vorig jaar. Daarna moest ik me helaas even terugtrekken, wegens gezondheidsproblemen die ik kreeg door aanhoudende overbelasting. Dat was geen makkelijke beslissing, maar wel een verstandige. Als we sterk willen staan in de strijd tegen de roofbouw op de aarde, dan moeten we ook voorkomen dat we roofbouw plegen op onszelf. Dus lieve groene harten: neem vooral tijdig je rust.

Ons Tweede Kamerlid Christine Teunissen had tijdens mijn afwezigheid mijn taken overgenomen. Ik ben ontzettend trots op het werk dat ze heeft verricht, samen met de rest van het team. Fantastisch gedaan.

Esther Ouwehand keert terug in de Tweede Kamer en knuffelt collega Christine Teunissen.

Ik ben goed hersteld en heb veel zin om weer aan de slag te gaan voor onze prachtige partij. En vooral: voor onze belangrijke missie. Nooit eerder was de beweging voor de rechten van dieren, klimaat, natuur en milieu zó sterk en dat belooft wat! In december zag ik prachtige foto’s en video’s voorbijkomen van de Animal Politics wereldconferentie, waarvoor dieren- en planeetbeschermers uit 25 (!) landen in Brussel bij elkaar waren gekomen om ideeën uit te wisselen en trainingen te volgen. Prachtig om te zien dat donkergroene en diervriendelijke idealen in steeds meer landen gehoor vinden. Afgelopen maand was nog het geweldige nieuws dat de Schotse hoofdstad Edinburgh de klimaatcrisis wil aanpakken door onder andere plantaardig voedsel te serveren in overheidskantines en op scholen.

Laat je horen tegen het destructieve Mercosur-handelsverdrag
Het unieke geluid van de Partij voor de Dieren is belangrijker dan ooit. Zo wil de Europese Commissie de komende tijd een nieuwe poging doen om het megalomane handelsverdrag met Zuid-Amerika (waaronder Brazilië) aangenomen te krijgen. Dit Mercosur-verdrag zou rampzalig zijn voor de Amazone en de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika. Bovendien zou het de verduurzaming van de Europese landbouw nóg moeilijker maken, omdat Europese boeren door dit verdrag moeten concurreren met boeren die onder nog lagere standaarden kunnen produceren. Het Nederlandse parlement heeft dankzij de Partij voor de Dieren dit verdrag jaren geleden al eens van tafel geveegd, dus de Europese Commissie gaat het nog moeilijk met ons krijgen.

Demonstratie tegen het Mercosur-handelsverdrag.

Een oproep aan mijn internationale volgers: sluit je aan bij lokaal verzet tegen het Mercosur-verdrag, en als dat er nog niet is, organiseer het zelf!

Op heel veel plekken in de wereld staan we voor grote en noodzakelijke veranderingen in ons voedselsysteem. En dat is hard nodig. We zullen overal ter wereld het aantal dieren in de landbouw fors moeten terugdringen. Voor de dieren, voor de mensen, voor het klimaat en voor de natuur. Om te beginnen in Nederland, het meest veedichte land ter wereld.

Op 15 maart zijn er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen die precies over de bovenstaande onderwerpen gaan. Er is geen tijd te verliezen als we de klimaat- en biodiversiteitscrisis nog op tijd willen oplossen. En mensen kunnen nu nog kiezen: voor een provincie met minder veehouderijen, minder vervuiling, minder stankoverlast en meer natuur! Bij de Partij voor de Dieren weet je zeker dat we geen water bij de wijn zullen doen als het gaat om onze groene idealen. Wij komen op voor een gezonde leefomgeving voor iedereen, ook voor mensen op het platteland.

En dan nu: samen op naar een knetterende verkiezingscampagne!

Tot snel!

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Nederlandse Partij voor de Dieren