Esthers Blog: Idealisme is het nieuwe realisme!


25 november 2020

Zoals ik dit jaar vaker heb gezegd: we staan op een kantelpunt. Burgers gaan wereldwijd massaal de straat op om actie te eisen voor het klimaat. Er waait een wind van verandering. Allerlei maatregelen die de Partij voor de Dieren en onze zusterpartijen al jaren bepleiten en die vroeger als slechts onrealistisch idealisme werden afgeschreven, blijken nu gewoon noodzakelijke stappen die we volgens wetenschappers moéten nemen om onze planeet leefbaar te houden en onze gezondheid te beschermen. Een paar voorbeelden:

- Een groeiend aantal mensen wil niet meer meewerken aan de vee-industrie. Het aantal mensen dat geen vlees en zuivel meer consumeert is snel aan het groeien. Topwetenschappers wijzen op de destructieve impact van de veehouderij en zelfs politici van grotere, gevestigde partijen pleiten voor radicale afbouw van de veesector.

- De steun voor vrijhandelsverdragen, die milieuproblemen verergeren en mensen- en dierenrechten verder aantasten, brokkelt af.

- Steeds meer mensen zien in: het huidige economische systeem dient onze menselijke waarden niet meer. Politici van traditionele partijen gaan zich openlijk steeds ongemakkelijker voelen over de gevolgen van hun eigen neoliberale beleid. Aandeelhouders werden rijk, maar de gewone burger blijft in de kou staan. Ook steeds meer economen zeggen: we moeten naar een economie die de grenzen van wat de Aarde aankan niet overschrijdt en waar het welzijn van mens en dier wordt gewaarborgd.

Kortom: de realiteit laat zien dat we radicaal andere keuzes moeten gaan maken. Het is tijd voor Plan B: Idealisme is het nieuw realisme!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Een animatie van Greenpeace die uitlegt hoe de vee-industrie onze planeet kapot maakt. Vlees is bijvoorbeeld de grootste bron van ontbossing.

Plan B
“Plan B: Idealisme is het nieuw realisme” is ook de titel van het nieuwe verkiezingsprogramma van onze Partij voor de Dieren. Volgend jaar in maart zijn er namelijk verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma hebben we vorige week gelanceerd en in december zullen we het ook in het Engels beschikbaar stellen.

In het programma laten we zien dat het eigenlijk heel gek is dat twee derde van onze landoppervlakte bestemd is voor landbouw. Een groot deel daarvan gebruiken we in Nederland voor de exportproducten van de veehouderij: om varkensvlees naar China te sturen en kaas naar Canada. Dat moet stoppen. Onze veehouderij voedt de wereld niet, maar zuigt die juist leeg. Wetenschappers van o.a. Oxford Universiteit stellen vast dat we door een transitie te maken naar meer plantaardig in plaats van dierlijke voedsel, veel efficiënter kunnen omgaan met onze schaarse grond. We zouden dan méér mensen kunnen voeden, met mínder landbouwgrond, mínder vervuiling en mínder dierenleed.

Dat betekent dat er dus landbouwgrond vrij komt die we terug kunnen geven aan de natuur om zo onze planeet weer te laten bloeien. We kunnen dan zelfs een stukje landbouwgrond gebruiken om mensen van hun basisrecht op een betaalbare, duurzame woning te voorzien. De plannen van de Partij voor de Dieren richten zich op het creëren van groene banen en het bieden van een toekomstbestendig alternatief voor de boeren. Een eerlijk inkomen voor ons allemaal in plaats van subsidies voor vervuilende multinationals. We zetten de gezondheid van mens en dier op eerste plaats.

Er is geen tijd te verliezen en er is een wereld te winnen. Met het nieuwe verkiezingsprogramma gaan we daarom verder met nog meer van onze vrolijke, activistische politiek voor een leefbare planeet- voor ál haar bewoners!

Positieve verandering

Wasbeerhond.

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat we radicaal anders moeten omgaan met dieren en natuur. Dat dringt ook langzaam door tot beleid van verschillende overheden. Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren en vele burgers wordt de Nederlandse bontindustrie begin 2021 definitief verleden tijd. Denemarken moest onlangs in lockdown vanwege coronamutaties in de nertsenhouderij, waarmee ook mensen werden besmet. De Deense overheid heeft de nertsenhouderijen nu stilgelegd. Onze Deense zusterpartij Veganerpartiet eist ook daar de definitieve sluiting van de bontindustrie. En terecht. De industrie mag geen doorstart maken ten koste van volksgezondheid en over de ruggen van miljoenen onschuldige dieren.

Deze maand werd tevens een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om de import van bontproducten te verbieden. In Nederland worden massaal spotgoedkope wasbeerhondenvachten uit o.a. China geïmporteerd en verkocht als bontkragen op winterjassen. De bontindustrie is een hel voor wasbeerhonden. Dankzij ons aangenomen voorstel moet de Nederlandse overheid nu werken aan een Europees importverbod van producten uit de weerzinwekkende bontindustrie.

Over Europa gesproken: ons PvdD-team in het Europees Parlement heeft nog een klap uitgedeeld aan de barbaarse praktijk van stierenvechten. Dankzij ons voorstel mogen landen van de Europese Unie niet langer landbouwsubsidies geven die specifiek bedoeld zijn voor het fokken van vechtstieren. De stierenfokkers krijgen hierdoor minder geld voor hun wrede activiteiten.

Ten slotte nog goed nieuws uit onze internationale politieke beweging: onze Australische zusterpartij Animal Justice Party heeft twee zetels gewonnen in twee gemeenteraden. Geweldig! Een mooie en broodnodige stap voor Australië. Want dat het voor dieren geen pretje is in dat land, heeft de indrukwekkende documentaire Dominion (kijktip!) al laten zien. Eerder maakte een andere volksvertegenwoordiger van de Animal Justice Party, Andy Meddick, wereldwijd indruk met zijn maidenspeech. Voor iedereen die inspiratie zoekt: bekijk zijn speech hieronder. Kippenvelmoment gegarandeerd!

Hou vast aan je idealen en tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Maidenspeech van Animal Justice parlementariër Andy Meddick.