Esthers Blog: Houd vol, voor een leefbare planeet!


27 april 2022

“Klimaatactivisten worden soms afgeschilderd als gevaarlijke radicalen, maar de werkelijke gevaarlijke radicalen zijn de landen die de productie van fossiele brandstoffen blijven opvoeren.”

Dat zei de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties António Guterres na de publicatie van het laatste rapport van het internationale klimaatpanel IPCC deze maand. Het is veelzeggend dan een persoon in zo’n belangrijke functie zich zo duidelijk uitspreekt. Wetenschappers hebben namelijk weer gewaarschuwd dat we hard op weg zijn naar het compleet onleefbaar maken van onze Aarde. Het was pijnlijk om te zien dat deze maand wetenschappers op verschillende plekken in de wereld de straat op moesten gaan om hun regering te vragen om alsjeblieft te luisteren naar klimaatwetenschap. Tekenend voor decennia van politieke onwil en falend beleid.

Maar ik ben ook trots op deze mensen en iedereen die zich nu uitspreekt voor rechtvaardig en effectief klimaatbeleid! Iedereen die zich inzet om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Iedereen die zich inzet om wereldwijd de ontbossing en de vee-industrie te stoppen en zo onze natuur, gezondheid en dieren te beschermen.

Houd vol, lieve mensen. Want zo kunnen we met z’n allen de nodige verandering teweegbrengen.

Partij voor de Dieren bij een klimaatprotest met banners met de tekst “Less Meat, Less Heat”, om aandacht te vragen voor de desastreuse impact van de vee-industrie op onze planeet.

Doorpakken met groene plannen
In Nederland en in het Europees Parlement blijven wij vechten voor snelle, eerlijke klimaatactie en de zwaarst mogelijke sancties tegen het Rusland van Vladimir Poetin. Zo is deze maand ons voorstel om import van houtige biomassa uit Rusland te verbieden aangenomen door het Nederlandse parlement. Daarmee komt een eind aan het verstoken van ongeveer 100.000 versnipperde Russische bomen per maand. Dat is niet alleen winst voor het klimaat, maar daarmee zorgen we ervoor dat de oorlogskas van Poetin minder wordt gespekt. Eerder hebben we een voorstel gedaan om te stoppen met de import van Russische kolen, olie en gas, maar dat voorstel is in Nederland niet aangenomen. Gelukkig heeft het Europees Parlement zich wel vóór een vergelijkbaar verbod uitgesproken.

Daarnaast heeft onze Europarlementariër Anja Hazekamp in het Europees Parlement gepleit om duurzaaamheidsmaatregelen niet te vertragen en om te stoppen met het faciliteren en subsidiëren van de intensive veehouderij die het klimaat, de natuur en de gezondheid van mensen en dieren ernstige schade toebrengt. Europese plannen om de landbouw te vergroenen dreigen in gevaar te komen, omdat men de productie van veevoer en de instandhouding van de vee-industrie veilig wil stellen. Maar er wordt nu al veel waardevolle grond verspild voor veevoer. Door de oorlog in Oekraïne zijn minder eiwitten en veevoer beschikbaar. Dan is de oplossing logisch: minder dieren houden en je richten op directe, duurzame voedselproductie voor de mens. In Europa heeft Anja daarvoor een reeks voorstellen ingediend om in te zetten op duurzame voedselproductie en voedselzekerheid op de lange termijn.

Zelf stelde ik in het Nederlandse parlement voor om de veehouderij versneld te krimpen en de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen. Tevens stelde ik voor om landbouwgronden die nu nog gebruikt worden voor de productie van veevoer, geschikt te maken voor de productie van gewassen die direct door mensen gegeten kunnen worden. Ook hier geldt: een betere wereld voor dieren is een betere wereld voor mensen.

Bescherming van dieren

Esther met een hond.

Afgelopen maand was er ook goed nieuws uit Europa voor de dieren. Uit een enquête van de Europese Commissie is gebleken dat tienduizenden burgers en bedrijven radicale verbetering van de Europese wetgeving willen om dieren beter te beschermen. Dat is een duidelijke opdracht aan de Europese Commissie. En nu snel aan de slag!

In Nederland hebben we ook twee mooie successen behaald. Zo is ons voorstel om Oekraïense vluchtelingen en hun huisdieren niet meer van elkaar te scheiden, aangenomen. Dieren zijn onderdeel van het gezin, dat hoor je niet op te breken. Daarnaast krijgen dankzij ons voorstel dieren voortaan een vaste plaats in crisisdraaiboeken. Daarmee wordt het makkelijker om ook dieren bij oorlogen en rampen (zoals overstromingen) te helpen en te evacueren.

Ten slotte heb ik de Nederlandse regering opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan eendenhouderijen. Deze industrie is namelijk een hotspot voor gevaarlijke infectieziekten die van dier op mensen kunnen overspringen (zoönosen zoals corona) en daarmee een gevaar voor de volksgezondheid. Daarnaast is het dierenleed bij de eenden al jaren zeer ernstig en structureel. Het eendenvlees is er voornamelijk voor export naar andere landen en compleet onnodig aangezien er genoeg duurzame, gezonde en dierenleedvrije alternatieven zijn.

Deze blog sluit ik af met de woorden van de Nederlandse dierethicus Bernice Bovenberg: “De meeste mensen weten wel dat vlees- en melkproductie niet op zachtzinnige manier gebeurt, maar we verzinnen graag excuses om dat niet te hoeven weten.” Zullen we stoppen met die excuses?

Tot volgende maand!

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren