Esthers Blog: Volle kracht vooruit voor dieren en onze planeet!


2 februari 2022

In de eerste maand van het nieuwe jaar is ons team van de Partij voor de Dieren meteen weer in actie gekomen.

Vuurwerkverbod
We hebben de definitieve versie van onze initiatiefwet (die we samen met de partij GroenLinks indienen) voor een verbod op consumentenvuurwerk gepresenteerd. Vuurwerk veroorzaakt nu namelijk héél veel ellende: honderden mensen die gewond raken, politie en ambulancepersoneel dat bekogeld wordt. Daarnaast komen er veel giftige stoffen in het milieu terecht, wordt de luchtkwaliteit aangetast en elk jaar weer zijn er miljoenen doodsbange dieren. Oogartsen, milieuspecialisten, dierenwelzijnsorganisaties, brandweer, politie en justitie, allemaal roepen ze al heel lang om een vuurwerkverbod. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van Nederlanders ook een permanent vuurwerkverbod wil.

Dus: de hoogste tijd om van Oud en Nieuw weer een écht feestelijk begin van het nieuwe jaar te maken, voor iedereen!

Natuur moet rechten krijgen

Waddenzee.

De mens staat niet als een alleenheerser boven de natuur, maar is onderdeel van die natuur. Hij is volledig afhankelijk van hoe wij omgaan met onze ecosystemen. En we hebben die ecosystemen flink verwaarloosd. Dat krijgen we als mensheid uiteindelijk als een boemerang terug. De coronacrisis is daar slechts één voorbeeld van. Betere bescherming van natuur is dus essentieel voor een gezonde toekomst voor ons allemaal.

In mijn laatste blog schreef ik over het vreselijke plan om onder een van de kwetsbaarste natuurgebieden van Nederland – UNESCO werelderfgoed de Waddenzee – naar gas te boren. Het gebied is een oase voor vele dieren en kent daarom een enorme soortenrijkdom. Maar economische activiteiten zoals gaswinning bedreigen het gebied. Al jaren krijgen activiteiten die de natuur schaden veel ruimte. Bedrijven hebben harde rechten die hun belangen beschermen. Als de vervuilers rechten hebben, dan moet ook de natuur van de Waddenzee rechten krijgen. Alleen zo krijgt de kwetsbare ecologie eerlijke bescherming. Dit voorstel hebben we voorgelegd aan de minister en die heeft toegezegd naar de mogelijkheden te kijken.

In steeds meer landen worden de rechten van de natuur erkend, waaronder in Bolivia, Nieuw-Zeeland en Pakistan. Nederland mag als een van de rijkste landen ter wereld niet achterblijven.

Leren van de coronapandemie
De Partij voor de Dieren waarschuwt samen met virologen al heel lang voor het gevaar van zoönosen, infectieziektes die overspringen van dier op mens. Als dat gebeurt en het wordt van mens op mens overdraagbaar, zoals bij corona is gebeurd, dan krijgen we de ellende die we nu wereldwijd zien. Niemand wil nog een keer een pandemie meemaken. Daarom moeten overheden, nationaal en internationaal, hoge prioriteit geven aan het voorkómen van nieuwe uitbraken van een zoönose. Een belangrijk onderdeel daarvan is betere bescherming van de natuur én de afschaffing van de intensieve veehouderij. Want zoals ook virologen zeggen: de intensieve veehouderij is een broedplaats voor nieuwe pandemieën.

In Europa heerst nu de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. Miljoenen dieren zijn in pluimveebedrijven vergast. De gevaarlijke variant van vogelgriep is in de pluimvee-industrie ontstaan, dus die industrie moeten we drastisch kleiner maken. Op dit moment kunnen mensen andere mensen nog niet besmetten met vogelgriep, maar virologen hebben al laten zien dat er maar vijf mutaties nodig zijn voordat vogelgriep ook van mens op mens overdraagbaar wordt. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen zeer waarschijnlijk niet te overzien. Ter vergelijking: omicron is het gevolg van meer dan 30 mutaties.

Maar wat doet de Nederlandse overheid? Bedrijven waar vogelgriep is uitgebroken en waar alle kippen zijn gedood opnieuw volstoppen met dieren. En broedeieren exporteren om in landen als Rusland pluimveehouderijen (opnieuw) op te bouwen. Juist in Rusland vinden heel vaak grote uitbraken van vogelgriep plaats. Die kippen worden gedood, Nederland helpt vervolgens om de Russische stallen met nieuwe kuikens te vullen, er breekt opnieuw vogelgriep uit, de kippen worden weer gedood, en zo blijft het doorgaan. Niet alleen dramatisch voor de dieren, maar ook onverantwoord voor de volksgezondheid. Kennelijk exporteren we zelfs hamsters naar Hongkong! Enkele duizenden moesten laatst worden vergast omdat ze corona bleken te hebben. Waar is dat voor nodig?

Over de risico’s voor de volksgezondheid van onze omgang met dieren en de natuur en hoe de politiek keer op keer onverantwoorde en onnodige risico’s met onze gezondheid neemt, heb ik een boek geschreven: Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?. Lees het boek gratis en deel het met de politici in je eigen land!

Internationale actie

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Trailer van de documentaire My Octopus Teacher.

Ook internationaal staat de politieke beweging voor dieren en onze planeet niet stil. Op initiatief van onze Spaanse zusterpartij PACMA is er een internationale actie gestart tegen de geplande komst van een bedrijf waar octopussen zouden worden gehouden voor de verkoop. Het plan is waarschijnlijk om jonge inktvissen uit de zee te vissen en die in gevangenschap zetten. PACMA organiseert deze maand een grote demonstratie.

Octopussen zij zeer intelligente dieren die zich in de natuur over enorme afstanden verplaatsen. Ze in gevangenschap houden is volstrekt onnodig en onethisch, zo stellen ook experts.

Ik raad niet alleen de Spaanse overheid, maar iedereen aan om de prachtige documentaire My Octopus Teacher op Netflix te bekijken. Deze geeft ons een inkijkje in de emoties en intelligentie van octopussen, maar laat ons ook zien dat als we dieren vrijheid en respect gunnen, we zelf daar ook veel voor terugkrijgen.

Ten slotte hebben we samen met onze zusterpartijen over de hele wereld en onze Europarlementariër Anja Hazekamp per brief een dringende oproep gedaan aan de Universiteit van Barcelona om te voorkomen dat er tientallen Beagle pups zouden worden gedood, nadat ze gebruikt zijn voor verschrikkelijke experimenten. Die dieren verdienen een warm thuis, niet de dood. En we riepen de Universiteit op: investeer in alternatieven voor dierproeven!

Tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren