Groot succes: meer dan een miljoen Europese burgers eisen dier­proefvrij Europa


7 september 2022

Stop dierproeven, bescherm dierproefvrije cosmetica! Meer dan 1,4 miljoen mensen uit 27 EU-landen hebben zich via het Europese Burgerinitiatief ‘Save Cruelty Free Cosmetics’ luid en duidelijk uitgesproken tegen dierproeven. Een mijlpaal op de weg naar een dierproefvrij Europa. Ook in het Nederlands parlement was er deze zomer een doorbraak voor de proefdieren; maar liefst zes voorstellen voor proefdiervrij onderzoek van de Partij voor de Dieren werden daar aangenomen. In het Verenigd Koninkrijk en Spanje voerden zusterpartijen actie bij luchthavens tegen de import van levende proefdieren.

Demonstranten van de Britse Animal Welfare Party en de Spaanse Partido Animalista bij de vliegvelden van Manchester en Barcelona.

Jaarlijks worden tientallen miljoenen dieren – katten, honden, konijnen, muizen, apen en andere dieren – gebruikt in laboratoria in Europa. Met het succesvolle burgerinitiatief roepen Europese burgers de Europese Commissie op om het gebruik van dieren voor het testen van cosmetica en andere chemicaliën te stoppen én om met een ambitieus plan te komen om een einde te maken aan alle dierproeven in Europa.

Vorig jaar sprak het Europees Parlement zich mede op initiatief van Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren in een historische resolutie al uit voor een actieplan om zo snel mogelijk een einde te maken aan dierproeven. Een plan mét een ambitieus tijdspad en concrete tussentijdse doelen, dankzij een toen aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren.

Dankzij de massale steun van Europese burgers voor het ‘Save Cruelty Free Cosmetics’-initiatief, dat door NGO’s als PETA, Cruelty Free Europe, de Eurogroup for Animals, de European Coalition to End Animal Experiments en Humane Society International Europe is gestart, moet de Europese Commissie dierproeven hoog op de agenda zetten. “De EU belooft al dertig jaar om het aantal proefdieren dat misbruikt wordt af te bouwen”, aldus Anja Hazekamp. Zij roept de Commissie op gehoor te geven aan de wil van het Europees Parlement én de oproep van Europese burgers en nu echt werk te gaan maken van een proefdiervrij Europa.

De Britse Animal Welfare Party en de Spaanse Partido Animalista PACMA voerden deze zomer actie op de luchthavens van Manchester en Barcelona. In Manchester vroegen de demonstranten aandacht voor de Makaken en honden die via de luchthaven naar laboratoria in het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd. In Barcelona protesteerden dierenactivisten en leden van PACMA tegen de import van apen uit Mauritius en Vietnam die op de ‘apenboerderij’ Camarney in Spanje gebruikt worden voor het fokken van proefdieren voor laboratoria over de hele wereld.

Doorbraak voor dierproefvrij onderzoek

Aap in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk, Nederland.

In het Nederlandse parlement zorgde de Partij voor de Dieren afgelopen zomer voor een doorbraak. Met het aannemen van zes voorstellen van de partij sprak het parlement zich voor het eerst duidelijk uit voor een snelle omschakeling naar wetenschappelijk onderzoek zonder proefdieren. “Jarenlang was dit onvoorstelbaar”, vertelt Kamerlid Frank Wassenberg. “De Kamer zegt niet alleen dat we meer moeten doen om van proefdierenonderzoek af te komen, maar zet daar nu met de aangenomen voorstellen belangrijke stappen in.”

Zo stemde een meerderheid voor het beëindigen van dierproeven voor veiligheidstesten en voor het uitfaseren van andere dierproeven die nauwelijks voorspellende waarde hebben. Veiligheidstesten zeggen vaak nauwelijks iets over de uitwerking van chemische stoffen bij mensen en van sommige onderzoeksterreinen is bekend dat 95% van het daarin uitgevoerde proefdieronderzoek niet of nauwelijks vertaalbaar is naar de mens. Ook stemde het parlement voor een snelle verlaging van het aantal proefdieren dat ‘in reserve’ wordt gehouden en ongebruikt als ‘overtollig’ wordt gedood, en wil een meerderheid meer onderzoeksgeld besteden aan het verder ontwikkelen van alternatieven.

Jarenlang bleef het aantal proefdieren dat in Nederlandse laboratoria wordt gebruikt, schommelen rond de 450.000 dieren per jaar. Voor het eerst zijn er nu concrete stappen aangenomen om het aantal dierproeven te verminderen, die de regering de komende maanden om moet zetten in beleid.