Ecocide en dierenleed strafbaar? Steun voor plannen Partij voor de Dieren in Europees Parlement


16 november 2022

Het veroorzaken van schade aan het milieu én het toebrengen van leed aan dieren moet in de hele EU als strafbaar feit worden aangemerkt. Dat vindt niet alleen de Nederlandse Partij voor de Dieren, die daartoe een reeks voorstellen deed, maar ook de Milieucommissie van het Europees Parlement die daar eind oktober over stemde. Ook nationaal behaalden de Partij voor de Dieren en de Australische zusterpartij Animal Justice Party belangrijke successen op het gebied van de bescherming van dieren, milieu en klimaat.

De Europese wetgeving over de bescherming van milieu en dieren, wordt op dit moment herzien. Als het aan de Milieucommissie ligt, wordt het straks in de hele Europese Unie strafbaar om illegaal stoffen te lozen die schade toebrengen aan mensen of aan het milieu, en om genetisch gemanipuleerde organismen in het milieu te brengen. Ook stemde de commissie voor het voorstel om ecocide – het moedwillig toebrengen van ernstige, wijdverbreide of langdurige schade aan het milieu – strafbaar te stellen, iets waarvoor de organisatie Stop Ecocide en de Partij voor de Dieren al langer pleiten.

Eerder diende de Nederlandse Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer een voorstel in over het strafbaar stellen van ecocide, met voorbeelden van over de hele wereld en een stappenplan van tien concrete maatregelen. De partij stelde het plan beschikbaar in het Engels, Frans en Arabisch, om wereldwijd regeringen op te roepen zich aan te sluiten bij de mondiale beweging om ecocide te stoppen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Masterclass Ecocide & Food door Jojo Mehta (directeur Stop Ecocide International) en Lammert van Raan (Tweede Kamerlid voor de Nederlandse Partij voor de Dieren) tijdens de wereldconferentie Saving the World with Fork & Knife van de Animal Politics Foundation (Amsterdam, 2021).

In lijn hiermee verzet de partij zich ook met succes tegen milieu- en klimaatverwoestende handelsverdragen. Vorige week werd een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen tegen het Energy Charter Treaty (ECT) – een verdrag dat investeringen in fossiele brandstoffen beschermt en waar een groeiend aantal landen in de EU vanaf wil. “De kans dat de EU als geheel uit het fossiele, klimaat-ontwrichtende ECT stapt is groter geworden!” aldus Christine Teunissen, parlementslid voor de Partij voor de Dieren en mede-indiener van het voorstel. Twee jaar geleden dwong de partij de Nederlandse regering al zich terug te trekken uit het Mercosur-verdrag tussen de EU en Zuid-Amerikaanse landen.

Strengere straffen voor dierenbeulen

De Europese Milieucommissie nam in oktober ook het voorstel van de Partij voor de Dieren aan om het veronachtzamen van dierenwelzijn strafbaar te stellen. Daarbij gaat het om het laten verhongeren en het veroorzaken van ongemak, pijn, verwondingen en ziektes. Ook moet ‘onwettig handelen’ dat het dieren onmogelijk maakt om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen strafbaar worden gesteld. Dit zou gaan gelden voor huisdieren, dieren in de veehouderij, dieren in het wild en dieren in laboratoria.

Mensen die zich schuldig maken aan bovenstaande dingen, moeten volgens de Milieucommissie een levenslang verbod opgelegd kunnen krijgen op het houden van dieren en op het werken met dieren. Of dit gebeurt is aan de EU-landen en hun nationale rechtssysteem; EU-landen houden zelf het laatste woord over welke straffen kunnen worden opgelegd, maar de straf moet wel in lijn zijn met de ernst van het strafbare feit. De Partij voor de Dieren pleit in Nederland al vanaf haar oprichting voor zwaardere straffen en een langdurig (en in ernstige gevallen levenslang) houdverbod voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling.

In Australië behaalde de Animal Justice Party onlangs een grote overwinning op dit gebied. Daar is haar voorstel voor een verbod op het houden van en werken met dieren door veroordeelde dierenbeulen vorige week aangenomen door het Upper House. “Onlangs werd een puppy farmer veroordeeld voor dierenmishandeling, maar hij runt nog steeds een farm met meer dan 100 honden”, vertelt parlementslid Emma Hurst van Animal Justice Party New South Wales – en dat is slechts een van de vele gruwelijke voorbeelden die zij kent. “We moesten de wet aanpassen om ervoor te zorgen dat mensen die veroordeeld zijn voor dierenmishandeling geen toegang krijgen tot dieren.