Neder­landse Partij voor de Dieren bindt strijd aan met monster­verdrag ener­gie­reuzen. Weg met het ECT!


17 december 2019

De Partij voor de Dieren bindt de strijd aan met het Energy Charter Treaty (ECT). Het ECT is een meer dan 25 jaar oud investeringsverdrag op het gebied van energie dat ervoor zorgt dat energiebedrijven nationale staten voor een onafhankelijke investeringsrechtbank kunnen dagen. Hierdoor wordt Europees en daarmee ook Nederlands klimaatbeleid ernstig bemoeilijkt. Het lijkt er nu op dat Nederland waarschijnlijk wordt aangeklaagd door twee Duitse energiebedrijven.

Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren en kamerlid.

De Nederlandse Eerste Kamer besloot vorige week dat het gebruik van steenkool voor het opwekken van energie in 2030 volledig verboden zal zijn in Nederland. In de aanloop naar dit besluit, dreigde de Duitse energiebedrijven Uniper en RWE de Nederlandse staat voor miljarden aan te klagen, mogelijk op basis van het beding voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten in het ECT.

Esther Ouwehand, de leider van de Partij voor de Dieren in het parlement, heeft aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken en Klimaat een groot aantal schriftelijke vragen over deze zaak gesteld . “We zitten midden in een klimaatnoodtoestand. “We kunnen niet accepteren dat energiebedrijven klimaatbeleid dwarsbomen op basis van dit gedateerde verdrag. Nederland moet heel snel stappen zetten om het ECT op te zeggen,” aldus Ouwehand.

Dat het ECT van invloed kan zijn op het beleid van lidstaten, blijkt uit de zaak uit 2011 van Vattenfal tegen Duitsland. Onder druk van een mogelijke schadeclaim werd Duitsland gedwongen om standaarden met betrekking tot het afvalwater van kerncentrales te verlagen. Uniper en RWE hebben de Nederlandse overheid onder druk gezet met dreigende schadeclaims, omdat het kolenverbod nadelig kan uitpakken voor deze bedrijven.

Bijna 300 Europese maatschappelijke organisaties riepen de Europese regeringsleiders vorige week op om het ECT op te zeggen. Voor Ouwehand is het vanzelfsprekend dat Nederland uit dit verdrag moet stappen. Ouwehand: “Op dit moment zijn de Europese regeringsleiders volgzaam en dienstbaar aan het grote bedrijfsleven. Ze laten zich chanteren door een handjevol energiebedrijven, de dino’s van het bedrijfsleven. Daar kan maar een antwoord op zijn: weg met dat verdrag!”

Tijdens het debat over de Europese Top zal Ouwehand minister-president Mark Rutte aan de tand voelen over het Europese klimaatbeleid en over verdragen als het ECT. Discussies zijn op gang gebracht om het ECT te ‘moderniseren’, maar deze discussies zullen er waarschijnlijk niet toe bijdragen dat het ECT het klimaatbeleid niet schaadt.

Waar we voor staan

Milieu, klimaat en energie

Gerelateerde organisatie