De Animal Welfare Party doet mee aan de algemene verkie­zingen in Engeland


6 juni 2017

De Britse Animal Welfare Party (AWP) heeft 4 kandidaten die op 8 juni tijdens de algemene verkiezingen in de volgende kiesdistricten verkiesbaar zijn: Maidenhead, Hackney North & Stoke Newington, Hackney South & Shoreditch en Lewisham Deptford. De borg die in deze kiesdistricten betaald moest worden is volledig gefinancierd door leden en medestanders. Het lukte de partij om de financiering voor deze borg in slechts enkele dagen rond te krijgen. De vier kandidaten zijn: Professor Andrew Knight, Jon Homan, Laura McAnea en partijleider Vanessa Hudson.

AWP vindt dat mensen, dieren en het milieu met respect behandeld moeten worden. AWP staat voor een ander(e) politieke denkwijze en handelen, weg van de korte-termijnbelangen van enkele personen naar een belang waarmee de zwaksten worden beschermd, naast datgene wat op de lange termijn echt goed is voor de mensen en onze planeet.

AWP in actie met verkiezingsflyers

AWP’s belangrijkste beleidslijnen voor de algemene verkiezingen van 2017 zijn:

 • Hogere boetes voor diegenen die veroordeeld zijn voor dierenmishandeling.
 • Een einde aan de dassenbestrijding en het herroepen van het jachtverbod op vossen afkeuren.
 • Verbeteren van gezelschapsdierenwelzijn en een einde aan de fokspecifieke wetgeving, de verkoop van dieren on-line én in winkels plus de handel in exotische dieren.
 • Het geleidelijk afbouwen van landbouwpraktijken met slechte dierenwelzijnsomstandigheden.
 • Verbeteren van de gezondheid van de mens, milieubescherming en wereldwijde voedselveiligheid door het bevorderen van gezonde op planten gebaseerde voeding.
 • Het geleidelijk afbouwen van dierproeven met bindende doelen voor reductie met de juiste financiering en ondersteuning voor alternatieven.
 • Het invoeren van onafhankelijk cameratoezicht in alle slachthuizen.
 • Een einde aan het transport van levende dieren en slachten zonder voorafgaande bedwelming.
 • Verzet tegen ‘harde’ Brexit. Steun een ratificatiereferendum over de definitieve exit-deal.

Je kunt AWP volgen en steunen via Facebook en Twitter.

UK’s Animal Welfare Party (AWP) has 4 candidates standing in the June 8th General Election in the following constituencies: Maidenhead, Hackney North & Stoke Newington, Hackney South & Shoreditch and Lewisham Deptford. The deposits for these constituencies have been entirely funded by members and supporters. The party has managed to raise the funds for these deposits in only a matter of days. The four candidates are Professor Andrew Knight, Jon Homan, Laura McAnea and the leader of the party Vanessa Hudson.

AWP believes in treating people, animals, and the environment with respect. AWP represents a shift in political thinking and action, away from the short-term interests of the few, to one in which the interests of the weakest are protected, along with what is truly for the long-term good of people and our planet.

AWP election leafleting

AWP’s key policies for the 2017 General Election are:

 • Increase penalties for those convicted of animal abuse.
 • End the badger cull and oppose any repeal of the fox hunting ban.
 • Strengthen companion animal welfare with an end to breed specific legislation, the sale of animals online and in retail stores and the exotic pet trade.
 • Phase out farming practices and systems with poor welfare consequences for animals.
 • Improve human health, protect the environment and global food security by promoting healthy plant-based diets.
 • Phase out animal experimentation with binding targets for reduction combined with proper funding & real support for alternatives.
 • Introduce independently monitored CCTV for all slaughterhouses.
 • End live animal export and all slaughter without prior stunning.
 • Oppose hard Brexit. Support a ratification referendum on the final exit deal.

You can support and follow AWP on Facebook and Twitter.