Stranka za dobrobit životinja sudjeluje na općim, parla­men­tarnim izborima u Velikoj Britaniji


6 lipnja 2017

Britanska Animal Welfare Party (Stranka za dobrobit životinja) (AWP) ima 4 kandidata za opće, parlamentarske izbore 8. lipnja, i to u sljedećim izbornim jedinicama: Maidenhead, Hackney North i Stoke Newington, Hackney South i Shoreditch i Lewisham Deptford. Depoziti tih izbornih jedinica u cijelosti su financirani od strane članova i navijača te stranke. Stranka je uspjela prikupiti sredstva za ove depozite u samo nekoliko dana. Njena četiri kandidata su profesor Andrew Knight, Jon Homan, Laura McAnea i vođa stranke Vanessa Hudson.

AWP vjeruje u tretiranje ljudi, životinja i okoliša s poštovanjem. AWP također predstavlja pomak u političkom razmišljanju i djelovanju, daleko od kratkoročnih interesa nekolicine, do politike u kojoj su zaštićeni interesi najslabijih, zajedno s onim što je zaista dugoročno dobro za ljude i našu planetu.

AWP dijeli izborne leteke

Glavne političke točke AWP-a za opće izbore 2017. godine su:

 • Povećati kazne za one koji su osuđeni zbog zlostavljanja životinja.
 • Zaustaviti ubijanje jazavaca i protiviti se bilo kakvom ukidanju zabrane lova na lisice.
 • Ojačati dobrobit domaćih životinja s ukidanjem specifičnih zakona, s ukidanjem prodaje životinja na internetu i u malim trgovinama, i s ukidanjem trgovine egzotičnim kućnim ljubimcima.
 • Polako ukinuti poljoprivredne proizvodnje i sustave koji su loši za dobrobit životinja.
 • Poboljšati ljudsko zdravlje, zaštititi okoliš i globalnu sigurnost hrane promicanjem zdravih, biljnih dijeta.
 • Polako ukinuti pokuse na životinjama s obvezujućim ciljevima za smanjenje tih pokusa, u kombinaciji s realnim financiranjem i stvarnom potporom alternativama.
 • Uvesti nezavisni video nadzor u svim klaonicama.
 • Ukinuti izvoz živih životinja i sve klanje bez prethodne anestezije.
 • Suprotstavite se jakom Brexitu. Dati potporu referendumu o ratifikaciji, o konačnom dogovoru o izlasku iz Europske Unije.

Možete pratiti AWP na Facebooku i Twitteru.

UK’s Animal Welfare Party (AWP) has 4 candidates standing in the June 8th General Election in the following constituencies: Maidenhead, Hackney North & Stoke Newington, Hackney South & Shoreditch and Lewisham Deptford. The deposits for these constituencies have been entirely funded by members and supporters. The party has managed to raise the funds for these deposits in only a matter of days. The four candidates are Professor Andrew Knight, Jon Homan, Laura McAnea and the leader of the party Vanessa Hudson.

AWP believes in treating people, animals, and the environment with respect. AWP represents a shift in political thinking and action, away from the short-term interests of the few, to one in which the interests of the weakest are protected, along with what is truly for the long-term good of people and our planet.

AWP election leafleting

AWP’s key policies for the 2017 General Election are:

 • Increase penalties for those convicted of animal abuse.
 • End the badger cull and oppose any repeal of the fox hunting ban.
 • Strengthen companion animal welfare with an end to breed specific legislation, the sale of animals online and in retail stores and the exotic pet trade.
 • Phase out farming practices and systems with poor welfare consequences for animals.
 • Improve human health, protect the environment and global food security by promoting healthy plant-based diets.
 • Phase out animal experimentation with binding targets for reduction combined with proper funding & real support for alternatives.
 • Introduce independently monitored CCTV for all slaughterhouses.
 • End live animal export and all slaughter without prior stunning.
 • Oppose hard Brexit. Support a ratification referendum on the final exit deal.

You can support and follow AWP on Facebook and Twitter.