“Cowfunding” om van het slachthuis ontsnapte koe Hermien vrij te kopen


30 januari 2018

30 januari 2018 – De Nederlandse Partij voor de Dieren heeft vorige week een succesvolle crowdfundingsactie opgezet om een koe genaamd Hermien te redden van de slacht. De koe wist te ontsnappen net voordat ze naar de slachter zou gaan en blijft in de Nederlandse bossen weken uit handen van jagers, agenten, dierenartsen en boeren. De jacht op het dier hield echter aan. De Partij voor de Dieren besloot Hermien te helpen en geld in te zamelen om haar een rustige oude dag te bezorgen in een koeienrusthuis. Duizenden Nederlandse burgers leefden mee en doneerden geld.

Partij voor de Dieren parlementariër Esther Ouwehand: “Hermien vecht voor haar leven en wij gaan haar daarbij helpen. Ze herinnert ons allemaal aan een belangrijke les: geen enkel dier wil naar de slacht.”

Koe Hermien ging ervandoor toen ze op transport werd gezet voor de slacht. Sindsdien verblijft ze al meer dan zes weken in de bossen terwijl ze wordt opgejaagd. Verscheidene pogingen om het dier te vangen mislukten.

Drang naar vrijheid

Koeien laten vaker zien dat vrijheid ze dierbaar is. Zo blijkt een koe, die afgelopen herfst ontsnapte van een boerderij in Polen, zich aangesloten te hebben bij een kudde wilde bizons in het woud van Bialowieza. En dat lijkt goed te gaan. Net als de bizon is de koe een kuddedier en de dieren zijn nauw aan elkaar verwant.

Donaties
Duizenden mensen stortten geld en hielpen mee de actie succesvol te maken door onder andere te twitteren onder #HelpHermien en #FreeHermien.

Het geld zal worden gebruikt om te verzekeren dat Hermien voor de rest van haar leven goed wordt verzorgd in het koeienrusthuis “De Leemweg”, dat volledig afhankelijk is van donaties. De Leemweg adopteert en verzorgt koeien uit heel Nederland die zijn ontsnapt uit het slachthuis, zijn verwaarloosd of om wat voor reden dan ook, nergens anders terecht kunnen. Daar mogen de dieren in alle rust en vrede leven, totdat ze van de ouderdom sterven.

Eerdere crowdfundingsacties van de Partij voor de Dieren waren ook een groot succes. Zo kocht de partij in 2006 stier Bikkel vrij die na een kort leven op een kinderboerderij werd afgedankt aan een kalvermesterij. Ook koe Sjoerdje werd door de partij gered van de dood nadat ze was ontsnapt op weg naar het slachthuis.

30 January 2018 – Last week, the Dutch Party for the Animals launched a successful crowdfunding campaign to save a cow called Hermien from slaughter. The cow managed to escape just before being taken to the abattoir and for weeks, she has hidden in the Dutch forests, evading capture by hunters, officers, vets and farmers. However, the hunt for the animal continued. The Party for the Animals decided to help Hermien by raising money that will allow her to live a quiet life in a cow shelter. Thousands of Dutch citizens sympathised and donated money.

Party for the Animals MP Esther Ouwehand: “Hermien is fighting for her life and we are going to help her. She reminds us all of an important lesson: no animal wants to be sent to slaughter.

Hermien managed to escape when she was being loaded for slaughter. Since then, she has remained in the forests for over six weeks, while being hunted. Several attempts to capture the animal have failed.

Desire for freedom

This is not the first time a cow has shown how much it values freedom. A cow that escaped from a farm in Poland last autumn, appeared to have joined a herd of wild bison in the Bialowieza Forest. And she seems to be in good condition. Like bison, cows are herd animals and closely related to one another.

Donations

Thousands of people have donated money and helped to make the campaign a success, e.g. by tweeting messages followed by #HelpHermien and #FreeHermien.

The money will be used to ensure that for the rest of her life, Hermien will be well cared for in cow shelter “De Leemweg”. The shelter is entirely dependent on donations, and adopts and looks after cows from the Netherlands that have escaped from slaughterhouses, cows that have been neglected, or, for whatever reason, have nowhere else to go. In the shelter, cows are allowed to live a quiet and peaceful life until their natural death.

Earlier crowdfunding campaigns launched by the Party for the Animals have also proven successful. In 2006, the party bought the freedom of a bull named Bikkel, who was discarded and given to a calf fattening farm after a short life in a petting zoo. The party also saved a cow called Sjoerdje from death after she had escaped on her way to the slaughterhouse.