Burgers en bedrijven willen radicaal betere bescherming van dieren door EU


6 april 2022

Wekenlange diertransporten, onverdoofde castratie van biggen, het versnipperen van eendagskuikens en levenslange opsluiting van miljarden dieren in kooien – als het aan tienduizenden burgers, bedrijven en organisaties ligt maakt de Europese Commissie zo snel mogelijk een einde aan deze en andere wrede praktijken. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst over dierenwelzijn die de Commissie afgelopen winter voorlegde en die door ongekend veel mensen werd ingevuld. Uit de resultaten die vorige week werden bekendgemaakt, klinkt een luide roep om radicale verbetering van de Europese wetgeving en om betere bescherming van méér diersoorten.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp, vicevoorzitter van de Onderzoekscommissie inzake de bescherming van dieren tijdens transport, over de misstanden bij diertransporten waarvan zij getuige was in onder andere de haven van Midia (Roemenië).

De Nederlandse Partij voor de Dieren strijdt samen met haar zusterpartijen wereldwijd al jaren om een einde te maken aan dierenleed in Europa en daarbuiten. Europarlementariër Anja Hazekamp maakt zich onvermoeibaar hard voor een verbod op langeafstandstransporten van levende dieren, een verbod op het gebruik van kooien en een einde aan dierproeven. En dat loont, het tij is aan het keren en dierenwelzijn staat hoger dan ooit op de Europese agenda.

De Europese wetgeving voor dieren wordt de komende jaren eindelijk aangepast. Om de mening van burgers, boeren, bedrijven, overheden en NGO’s te peilen, vroeg de Europese Commissie hen een vragenlijst in te vullen over de bestaande Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, en om suggesties te doen voor het verbeteren daarvan. Dat was een mijlpaal op zich. De Partij voor de Dieren en dierenbeschermingsorganisaties riepen dan ook iedereen op deel te nemen aan deze Europese openbare raadpleging. En met succes: bijna 60.000 mensen vulden de vragenlijst in – de hoogste respons ooit bij dit soort officiële raadplegingen – en de uitkomsten zijn veelzeggend.

Roep om structurele verandering

Foto: Joanne McArthur / We Animals.

Uit het rapport dat de Commissie vorige week publiceerde, blijkt dat de meerderheid van de respondenten wil dat de wetgeving grondig wordt herzien. Zo moeten er meer soorten in worden opgenomen, moet er regelgeving komen voor het doden van kweekvis en moet er een einde komen aan het gebruik van kooien, het verdoven van dieren (voornamelijk kippen) door middel van elektrisch geladen baden, en het transporteren van ongespeende kalfjes. Ook een tijdslimiet voor transport van dieren binnen de EU en een totaalverbod op de export van levende dieren naar landen buiten de EU wordt massaal gesteund.

De uitkomst van de consultatie is medebepalend voor de wetsvoorstellen die de Commissie naar verwachting eind volgend jaar zal aannemen. “Het is fantastisch dat vrijwel alle mensen in Europa willen dat dieren beter beschermd worden. Er is overweldigende steun voor een verbod op de lange en ellendige diertransporten naar landen buiten de EU en op het vervoeren van jonge kalfjes. Als je ziet dat 95% van alle burgers deze maatregelen steunt, dan is het toch eigenlijk gek dat men in Brussel nog hierover twijfelt."

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie