Veran­dering in Servië begint met compassie en dieren­rechten


16 december 2019

Servië heeft een politieke beweging voor dierenrechten, onze planeet en ál haar inwoners nodig: een politieke partij geleid door compassie voor alle planeetbewoners, in plaats van door geweld en verdeeldheid. Die boodschap had de Nederlandse Partij voor de Dieren afgelopen weekend in de Servische hoofdstad Belgrado, waar de partij jonge planeet- en dierenbeschermers uit de regio bijeenbracht voor een training. In het stadshart van Belgrado gaf Partij voor de Dieren senator Christine Teunissen tevens een lezing over het levensbelang van plantaardig eten. Dat dit onderwerp veel mensen in Servië aanspreekt, bleek uit het feit dat alle plekken voor de lezing snel waren bezet.

Lezing van Partij voor de Dieren senator Christine Teunissen.

Nikola Tesla, uitvinder en dwarsdenker met Servische roots, zei het al: de wrede slachting van dieren is niet alleen slecht voor de dieren, maar ook slecht voor ons moraal en onze gezondheid. Tesla vond het eten van dieren een barbaarse gewoonte, waar we zo snel mogelijk vanaf moesten. Op die manier zouden we ook onze hele samenleving minder gewelddadig maken.

De Servische samenleving kampt ook met geweld, corruptie, intimidatie en politici die er niet zijn voor mensen, dieren en onze planeet, maar voornamelijk voor hun eigen ego. Partij voor de Dieren liet een aantal jonge activisten uit Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië tijdens de training zien dat er een ander soort politiek mogelijk is. Een politiek waar het niet gaat om egocentisch denken, maar om ecocentisch denken. Een politiek waarbij politici alles wat kwetsbaar is – natuur, dieren, mensen, milieu – beschermen in plaats van kapot maken.

Meer dan 50% van de Servische bevolking stemt niet, zo bleek uit het gesprek tussen de jonge activisten en de Partij voor de Dieren. Senator voor de Partij voor de Dieren Christine Teunissen ziet parallellen met Nederland: “Ook in Nederland zijn mensen de politiek echt beu en vertrouwen politici niet. De Partij voor de Dieren trekt daarom niet alleen mensen aan die om dieren en het milieu geven maar ook mensen die het politieke establishment zat zijn. Mensen die een gezondere, zorgzamere samenleving willen. Inmiddels heeft de Partij voor de Dieren 80 volksvertegenwoordigers.”

Bosnische, Kroatische en Servische dieren- en klimaatbeschermers samen.

Die zorgzame samenleving, waarin we elkaar en onze leefomgeving beschermen, begint bij het erkennen van de rechten van dieren en bij plantaardige voedings, zo stelde Teunissen ook tijdens haar lezing in Belgrado: “Onze consumptie van dierlijke producten zorgt voor enorme vervuiling, vernietiging van natuur en klimaatproblemen. Ook Servië heeft te maken met de gevolgen daarvan in de vorm van onder andere droogte en overstromingen. Onderzoek van Universiteit van Oxford laat zien dat we door over te gaan naar plantaardig eten, tot 73% van landbouwgerelateerde emissies kunnen verlagen en 76% van landbouwgrond kunnen teruggeven aan natuur. Met plantaardige landbouw zouden we met veel minder grond, meer mensen gezonder kunnen voeden. Met het stoppen van doden van dieren helpen we dus niet alleen de dieren, maar ook de mens. Dat wist de Joegoslavische nationale held Nikola Tesla al.”

De lezing van senator Teunissen werd georganiseerd in samenwerking met de Climate Save Movement in Servië. Twee jonge Servische dieren- en planeetbeschermers gaven een inleiding bij de lezing.

Vorig jaar sprak Teunissen in de Bosnische hoofdstad Sarajevo en ook daar bleek de belangstelling voor een politiek geleid door compassie groot. Inmiddels bestaat de internationale politieke beweging voor dierenrechten en milieu uit meerdere politieke partijen voor de dieren, met volksvertegenwoordigers in onder andere Australië, Duitsland, Portugal en Verenigd Koninkrijk.

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie